دانلود صوت تدریس صمدیه استاد روح الله راسل/ طرح احیای تابستان ۹۸

6
10412
۴.۱
(۲۸)

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله تابستان سال ۹۸ برای طلال فعال و کوشا، در مدرسه علمیه معصومیه قم دوره تابستانه برگزار شد. یکی از بهترین کلاسهای این دوره تدریس صمدیه استاد روح الله راسل بود که برای طلابی که سال اول را تمام نموده بودند و اجمالا با صرف و نحو آشنا شده بودند برگزار می شد. در ادامه فایل صوت تدریس صمدیه استاد راسل در این دوره به همراه فایلهای همراه جانبی که در برگیرنده ی پژوهش های استاد است تقدیم می گردد.

کتاب صمدیه ی شیخ بهایی یکی از بهترین مختصرات نحوی است که دقتهای بسیاری در آن کارگذاری شده است. صوت تدریس صمدیه استاد راسل از بهترین تدریس های این کتاب ارزشمند است.

جدول مجموعه صوت تدریس صمدیه استاد راسل

شماره جلسه عنوان جلسه تاریخ جلسه فایل صوتی فایلهای جانبی آموزشی پژوهشی
۱ مباحث مقدماتی دوره تابستانی ۹۸ معصومیه ۲۹خرداد دریافت دریافت
۲ صمدیه-ابتدای حدیقه اولی ۲۹خرداد دریافت
۳ صمدیه ۲ سطر اول حدیقه اولی+روش متن خوانی عربی ۳۰ خرداد دریافت دریافت
۴ صمدیه سطر۳ حدیقه اولی ۳۰ خرداد دریافت
۵ صمدیه+یک دلیل دیگر برای تعلّم صمدیه+آموزش کلی کار با وان نوت ۱ تیر دریافت دریافت
۶ صمدیه+یک دلیل دیگر بر تعلّم صمدیه+بررسی اسم فعل از اقسام کلمه ۱ تیر دریافت
۷ صمدیه-تعریف کلام+تعریف اسم ۲ تیر دریافت دریافت
۸ صمدیه-اختصاصات اسم+تعریف و اختصاصات فعل+تعریف حرف ۲ تیر دریافت
۹ صمدیه-تتمه تعریف اقسام کلمه+تقسیم اسم به ذات و معنی و مشتق ۳ تیر دریافت دریافت
۱۰ صمدیه-تقسیم اسم به معرفه و نکره+ال+اضافه معنویه و لفظیه+منادی ۳ تیر دریافت
۱۱ صمدیه-تقسیم اسم به مذکر و مؤنث ۴ تیر دریافت دریافت
۱۲ صمدیه-تقسیم مؤنث به حقیقی و لفظی+یک توصیه مهم اخلاقی ۴ تیر دریافت
۱۳ صمدیه-تعریف فعل ماضی و مضارع و امر ۵ تیر دریافت
۱۴ صمدیه-نشانه های ماضی و مضارع و امر ۵ تیر دریافت
۱۵ صمدیه-پرسش ابتدای ساعت+تتمه درس جلسه قبل+ بناء فعل ماضی و بیان دو احتمال در مراد صمدیه ۶ تیر دریافت دریافت
۱۶ صمدیه-بناء تمام اقسام فعل+تعریف اعراب و بناء و انواع هریک ۶ تیر دریافت
۱۷ صمدیه-لزوم کاهش تعطیلات حوزه+علائم اعراب رفع ۸ تیر دریافت دریافت
۱۸ صمدیه-اتمام حدیقه اولی ۸ تیر دریافت
۱۹ صمدیه-بیان نکات نهایی در حدیقه اولی ۹ تیر دریافت دریافت
۲۰ صمدیه-اصلاح یک اشتباه در حدیقه اولی+آغاز حدیقه ثانیه ۹ تیر دریافت
۲۱ صمدیه-نکته ای از حدیقه اولی+تعریف فاعل ۱۰ تیر دریافت دریافت
۲۲ صمدیه-موارد وجوب استتار ضمیر فاعلی ۱۰ تیر دریافت
۲۳ صمدیه-نکاتی از تعریف فاعل+موارد لزوم تأنیث فعل ۱۲ تیر دریافت دریافت
۲۴ صمدیه-اتمام تأنیث فعل ۱۲ تیر دریافت
۲۵ صمدیه-لزوم مراعات اصل تقدم فاعل بر مفعول ۱۳ تیر دریافت دریافت
۲۶ صمدیه-لزوم تقدم مفعول بر فاعل+نائب فاعل ۱۳ تیر دریافت
۲۷ صمدیه-تعریف مبتدای اسمی و وصفی ۱۵ تیر دریافت دریافت
۲۸ صمدیه-ادامه مبتدا تا آخر تعریف و مثال خبر-تا سر قاعده ۱۵ تیر دریافت
۲۹ صمدیه-قاعده پایانی بحث خبر یعنی زید اخوک ۱۶ تیر دریافت دریافت
۳۰ صمدیه-تمرین تعلق جار و مجرور و تطبیق دوباره بر قاعده ساعت قبل ۱۶ تیر دریافت
۳۱ صمدیه-تمرین در تعلق جار و مجرور+افعال ناقصه تا سر مسألتان ۱۷ تیر دریافت دریافت
۳۲ صمدیه-تکمیل بحث افعال ناقصه+سخنی درباره دین وارونه و معرفی تقوا به عنوان تنها طریق سعادت ۱۷ تیر دریافت
۳۳ صمدیه-مسألتان در اختصاصات کان تا آخر وجه اول «إن خیراً فخیرٌ ۱۸ تیر دریافت دریافت
۳۴ صمدیه-راه های کسب برکت در طلبگی+اتمام اختصاصات کان+تدریس فاء رابطه از حدیقه ثالثه ۱۸ تیر دریافت
۳۵ صمدیه-تتمه ای بر فاء رابطه و ثمرات روایی آن+ترجمه دقیق آیه۳۲ نور+حروف مشبهه بالفعل ۱۹ تیر دریافت دریافت
۳۶ صمدیه-اتمام حروف مشبهه بالفعل ۱۹ تیر دریافت
۳۷ صمدیه-ما و لای شبیه به لیس+چرا کتبی مثل صمدیه و لمعه از حوزه نمی روند؟ ۲۰ تیر دریافت دریافت
۳۸ صمدیه-لای نفی جنس و تفاوت تنصیص بر نفی جنس با ظهور ۲۲ تیر دریافت دریافت
۳۹ صمدیه-تا سر مسأله لاحول و لاقوة الاّ بالله ۲۲ تیر دریافت
۴۰ صمدیه-تبصره لای نفی جنس یعنی مسأله حوقله ۲۴ تیر دریافت دریافت
۴۱ صمدیه-افعال مقاربه ۲۴ تیر دریافت
۴۲ صمدیه-تتمه افعال مقاربه ۲۴ تیر دریافت
۴۳ صمدیه-مفعول به ۲۵ تیر دریافت دریافت
۴۴ صمدیه-دو خط اول از مفعول مطلق+نکاتی کوتاه درباره طلبگی ۲۵ تیر دریافت
۴۵ صمدیه-اتمام مفعول مطلق+لزوم خواندن تمام مباحث کتب حوزوی به صورت واو ننداز ۲۵ تیر دریافت
۴۶ صمدیه-مفعول له+مفعول معه در الفیه ۲۶ تیر دریافت دریافت
۴۷ بحثی درباره لزوم اجتهاد یا قرب به اجتهاد در تحصیل حوزوی برای خدمت به همه عرصه های انقلاب و اسلام ۲۶ تیر دریافت
۴۸ مفعول معه+احکام عطف بر ضمیر از صفحه ۴۳ صمدیه ۲۶ تیر دریافت
۴۹ صمدیه-مفعول فیه+حل اختلاف در مسأله دخلتُ الدارَ و بیان ثمرات قرآنی و روایی آن ۲۷ تیر دریافت دریافت
۵۰ صمدیه-منصوب بنزع خافض و سه بیت الفیه ۲۷ تیر دریافت
۵۱ صمدیه-حال تعریف الفیه و مقایسه با صمدیه+نکاتی مهم پیرامون روش طلبگی و جلب توفیق ۲۷ تیر دریافت
۵۲ صمدیه-قیود غالبی حال+شرائط حال از مضاف الیه ۳۰ تیر دریافت دریافت
۵۳ صمدیه-جمع بندی حال و پاسخ به سؤالات+قاعده حظ متل ۳۰ تیر دریافت
۵۴ صمدیه-تمییز ۳۰ تیر دریافت
۵۵ صمدیه-تعریف مضاف الیه+توضیح ۴ اصطلاح خاص نحوی محذوف، مقدر، منوی، متضمن ۳۱ تیر دریافت دریافت
۵۶ صمدیه-ادامه بحث مضاف الیه تا خط اول تکمیل ۳۱ تیر دریافت
۵۷ صمدیه-اتمام باب اضافه+اهمیت یکی از کتب شهید مطهری+حروف جر ۳۱ تیر دریافت
۵۸ صمدیه-مرور نمودار کلی حدیقه ثانیه+نمودار مستثنا+تعریف استثنا ۱ مرداد دریافت دریافت
۵۹ صمدیه-مستثنا تا سر تتمّه+بیان چند ثمره قرآنی ۱ مرداد دریافت
۶۰ صمدیه-تتمه مستثنا+بیان مقدماتی از باب اشتغال ۱ مرداد دریافت
۶۱ صمدیه-باب اشتغال+ حالت واجب النصب ۲ مرداد دریافت دریافت
۶۲ صمدیه-باب اشتغال-واجب الرفع+بحثی مبسوط در لزوم مباحثه رساله احکام ۲ مرداد دریافت
۶۳ صمدیه-اتمام اشتغال+نکته ای در عظمت حوزه و طلبگی+بحث ندا تا سر «تفصیل ۲ مرداد دریافت
۶۴ صمدیه-منادا تا سر [المنون ضرورةً]+قاعده الاسم حقه التنوین+بحثی مبسوط درباره حفظ قرآن ۳ مرداد دریافت دریافت
۶۵ صمدیه-شعر مطراً+یا تیم تیم عدیّ+اقامه ۵ دلیل بر اینکه حتماً باید اشعار عرب جاهلی در کتب درسی حوزه باشد ۳ مرداد دریافت
۶۶ صمدیه-توابع منادا ۳ مرداد دریافت
۶۷ صمدیه-ممیز اسماء عدد تا سر تتمیم ۵ مرداد دریافت دریافت
۶۸ بحثی مبسوط درباره طلبگی+مکاتب نحوی+بحث مکالمه عربی+ضرر ارتقایی خوانی در حوزه ۵ مرداد دریافت
۶۹ صمدیه_تتمیم اسماء عدد+بررسی سه آیه نکته دار قرآن در بحث عدد ۵ مرداد دریافت
۷۰ صمدیه-ضمیر تا سر مسأله ضمیر شأن ۶ مرداد دریافت دریافت
۷۱ صمدیه-ضمیر شأن+بحثی درباره لزوم تقوا بالاخص برای طلبه ۶ مرداد دریافت
۷۲ صمدیه-فائده یعنی عود ضمیر به متأخر ۶ مرداد دریافت
۷۳ صمدیه-اسم اشاره+بحث مختصر اختلاف قرائات قرآن ۷ مرداد دریافت دریافت
۷۴ صمدیه-تکمیل بحث اسم اشاره+بحثی درباره اعجاز عددی قرآن+رد احمد الحسن ملعون ۷ مرداد دریافت قرائات
۷۵ صمدیه-موصول اسمی-به موصول حرفی نرسیدیم ۷ مرداد دریافت
۷۶ صمدیه-موصول حرفی+نکاتی پیرامون تبلیغ و روش های مؤثر تبلیغ و انحرافات در تبلیغ ۸ مرداد دریافت دریافت
۷۷ صمدیه-مرکب مزجی+توضیح قید نفی و منفی ۸ مرداد دریافت
۷۸ صمدیه-نعت در حد الفیه+عطف نسق به طور کامل ۸ مرداد دریافت
۷۹ صمدیه-تکمله عطف نسق+کلیات نعت ۹ مرداد دریافت دریافت
۸۰ صمدیه-نعت سببی از نوع کالفعل-با مثال های متعدد ۹ مرداد دریافت
۸۱ صمدیه-نعت سببی از نوع متحمل ضمیر موصوف ۹ مرداد دریافت
۸۲ صمدیه-توکید ۱۰ مرداد دریافت دریافت
۸۳ صمدیه-بدل ۱۰ مرداد دریافت
۸۴ صمدیه-عطف بیان+اعمال مصدر ۱۰ مرداد دریافت
۸۵ صمدیه-تتمه اعمال مصدر+اعمال اسم فاعل با کمک الفیه ۱۲ مرداد دریافت دریافت
۸۶ صمدیه-صمدیه-اتمام اعمال اسم فاعل و مفعول+چند نکته طلبگی و تقوا ۱۲ مرداد دریافت
۸۷ صمدیه-صفت مشبهه تا آخر مثال صَعب+رحیم و سمیع ۱۳ مرداد دریافت دریافت
۸۸ صمدیه-تفاوت های صفت مشبهه با اسم فاعل ۱۳ مرداد دریافت
۸۹ صمدیه-صفت مشبهه تا سر «اَمّا البواقی» یعنی ۱۸ حالت آن ۱۳ مرداد دریافت
۹۰ صمدیه-بررسی ۱۸حالت مشبهه+افعل تفضیل تا سر تتمه ۱۴ مرداد دریافت دریافت
۹۱ صمدیه-تتمه افعل تفضیل ۱۴ مرداد دریافت
۹۲ صمدیه-غیرمنصرف تا سر تأنیث ۱۴ مرداد دریافت
۹۳ صمدیه-غیر منصرف از تأنیث تا «ان»زائده+بحث توغل در ابهام غیر ۱۵ مرداد دریافت دریافت
۹۴ صمدیه-اتمام غیر منصرف+مباحثی درباره لزوم یاد مرگ و تقوا و نکات طلبگی ۱۵ مرداد دریافت
۹۵ صمدیه-ابتدای حدیقه ثالثه+جایگاه رفیع مجمع و کشاف+نکات مهمی در طلبگی ۱۵ مرداد دریافت
۹۶ صمدیه-نواصب مضارع ۱۶ مرداد دریافت دریافت
۹۷ صمدیه-جوازم مضارع+بحثی در ادب طلبگی و توحید ۱۶ مرداد دریافت
۹۸ صمدیه-فعل مدح و ذم و دو صیغه تعجب+تقوا در نهج البلاغه ۱۶ مرداد دریافت
۹۹ صمدیه-فعل قلبی+الغاء و تعلیق+تنازع یعنی اتمام حدیقه ثالثه ۱۹ مرداد دریافت دریافت
۱۰۰ ۱صمدیه-حدیقه رابعه تا آخر جمله خبریه ۱۹ مرداد دریافت
۱۰۱ صمدیه-جمله حالیه+مفعولا بها+مضافا الیها ۲۰ مرداد دریافت دریافت
۱۰۲ صمدیه-ادامه جملات دارای محل تا آخر معترضه ۲۰ مرداد دریافت
۱۰۳ صمدیه-از جمله مفسره تا آخر حدیقه رابعه ۲۰ مرداد دریافت
۱۰۴ صمدیه-حدیقه خامسه تا آخر أن ۲۱ مرداد دریافت دریافت
۱۰۵ صمدیه-از إن تا سر أم ۲۱ مرداد دریافت
۱۰۶ صمدیه-حدیقه خامسه-اَم بل اَمّا ۲۲ مرداد دریافت دریافت
۱۰۷ صمدیه-حدیقه خامسه-اِمّا ایّ حاشا ۲۲ مرداد دریافت
۱۰۸ صمدیه-حدیقه خامسه- فاء ۲۲ مرداد دریافت
۱۰۹ صمدیه-حتّی+بحث های مهم درباره غدیر ۲۳ مرداد دریافت دریافت
۱۱۰ صمدیه-قَد قَط کَم کیفَ لمّا ۲۳ مرداد دریافت
۱۱۱ صمدیه-لو لولا ما هل+چند نکته کوتاه پایانی ۲۳ مرداد دریافت
این مطلب هم خواندنیه:  دریافت دو مقاله پژوهشی در موضوع استدلال ادبی قرآن با قرآن به مناسبت دهه مبارک فجر

در جدول بالا صوت تدریس صمدیه استاد راسل در تابستان ۹۸ تقدیم شده است.

طلبگی تا اجتهاد

این مطلب رو پسندیدید؟

برای امتیازدهی روی یک ستاره کلیک فرمایید

میانگین امتیاز ۴.۱ / ۵. تعداد رای: ۲۸

هنوز این مطلب امتیادهی نشده. شما می تونید اولین نفر باشید!

اشتراک در
اطلاع از
guest
6 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
راسیم کریم اف
راسیم کریم اف
۱۴۰۱-۰۷-۱۲ ۹:۴۹ قبل از ظهر

با عرض سلام و ادب کار بسیار عالی خداوند متعال به شما توفیق بشتر عنایت فرماید

Amir
Amir
۱۴۰۱-۰۶-۱۷ ۸:۱۱ بعد از ظهر

عرض سلام و درود خدمت شما بزرگواران تشکر میکنم از کسانی که دراین امر کمک کردن یک مشکلی که میخواستم مطرح کنم این بود که صوت استاد بسیار کم و بی کیفیت هست ولی باز هم خدا خیرتون بده


محبی
محبی
۱۴۰۰-۰۵-۱۶ ۹:۰۷ قبل از ظهر

با سلام و خسته نباشید و تشکر برای صوت های خوب اساتید
صوت صمدیه استاد راسل در صوت ۲۶ و ۲۸ اشکال دارد و صوت ۲۸ قابل دانلود نمی باشد.
لطفا رسیدگی نمایید.
با تشکر

محسن بهرامی
مدیر
۱۴۰۰-۰۹-۲۲ ۷:۲۶ بعد از ظهر
پاسخ به  محبی

علیکم السلام…بررسی شد مشکلی نبود..

Ghasem
Ghasem
۱۴۰۰-۰۴-۲۶ ۲:۰۸ بعد از ظهر

سلام و عرض ادب
چرا شماره جلسات با آن شماره ای که استاد ابتدای جلسه اعلام میکنند متفاوت است؟

ابراهیم اسماعیل زاده
ابراهیم اسماعیل زاده
۱۴۰۰-۰۳-۲۱ ۳:۲۰ قبل از ظهر

سلام لطفا فیلمهای تدریس صمدیه استاد راسل راهم بارگذاری بفرمائید چون در دومین سالگرد ظبط آن هستیم