طرح احیای گنجینه مختصرات حوزوی، مجموعه تراث درسنامه ای + دانلود نمودار درختی ایکس مایندی

8
8345
۴.۲
(۴۷)

بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشته کسانی که در علمی خبره می شدند با استفاده از اشراف خود اقدام به مختصر نویسی در آن علم می نمودند. این مختصر نویسی ها عموما برای فرزندان، اقوام و یا طلاب نوپا نوشته می شد و بعدها به صورت متون درسی حوزه های علمیه در می آمد.
مختصرات معمولا شامل اساسی ترین مسائل علوم بودند که باید هر متعلمی ابتدا آنها را می آموخت و از تفصیل و موشکافی خالی بودند. عموما در آنها نظرات مشهور آورده می شد و در مواردی که نویسنده روی برخی نظرات اجتهادی خود پافشاری داشت آن را با نیش قلم در دل مختصر جای می داد. در ادامه گنجینه مختصرات حوزوی یا همان تراث درسنامه ای حوزه تقدیم می شود.

توضیحات بیشتر درباره مختصرات حوزوی در مقاله زیر تقدیم می شود که لازم است برای آشنایی با طرح حتما دانلود و مطالعه شود:

دانلودگنجینه مختصرات حوزوی، مجموعه تراث درسنامه ای

مختصرات صرفی

نام کتاب و مولف سال وفات مولف تعداد

کلمه

Xmind

ایکس مایند

PDF

نمودار

One

وان نوت

Word

متن

وضعیت متن
صرف
التعریف بضروری التصریف

ابن مالک

۶۷۲ ۷۵۷ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
بناء الافعال فی علم الصرف برای مولف گمنام ایرانی ۱۹۴۵ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
المقصود فی الصرف منسوب به ابوحنیفه ۱۵۰ ۳۴۷۷ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
التصریف العزی زنجانی ۶۵۵ ۳۸۸۰ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
التصریف الملوکی یا مختصر التصریف ابن جنی ۳۹۲ ۴۶۲۰ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
عنوان الظرف فی علم الصرف هارون عبدالرزاق ۱۳۳۶ ۵۲۸۰ منتظر حروف چینی
العمد کتاب فی التصریف عبدالقاهر جرجانی ۴۷۱ ۶۸۹۱ در حال نمودارسازی
المفتاح فی الصرف عبدالقاهر جرجانی ۴۷۱ ۸۱۰۰ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
الوجیز فی علم التصریف ابن انباری ۳۲۸ ۹۰۰۰حدودا در حال نمودارسازی
صرف فارسی میر سید شریف جرجانی ۸۱۶ ۱۰۶۸۷ در حال نمودارسازی
مراح الارواح ابن مسعود ۷۰۰ ۱۱۵۳۰ در حال نمودارسازی
شافیه ابن حاجب ۶۴۶ ۱۲۶۰۰ در حال نمودار سازی
نزهة الطرف فی علم الصرف ابن هشام انصاری ۷۶۱ منتظر حروف چینی
نزهة الطرف فی علم الصرف احمد بن محمد میدانی ۵۱۸ منتظر حروف چینی

مختصرات نحوی از مجموعه مختصرات حوزوی تراث درسنامه ای

نام کتاب و مولف سال وفات مولف تعداد

کلمه

Xnind

ایکس

مایند

PDF

نمودار

One

وان نوت

Word

متن

وضعیت متن
نحو
عوامل عبدالقاهر جرجانی ۴۷۱ ۵۲۳ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
التتمة فی النحو عبدالقاهر جرجانی ۴۷۱ ۸۱۱ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
نکتة الاعراب ابن هشام انصاری ۷۶۱ ۱۰۶۷ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
آجرومیة صنهاجی ۷۲۳ ۲۲۲۰ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
الارشاد فی النحو ملا سعد الدین تفتازانی ۷۹۲ ۳۷۹۲ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
قطر الندی و بل الصدی ابن هشام انصاری ۷۶۱ ۴۶۹۰ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
انموذج زمخشری ۵۳۸ ۴۷۶۰ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
شذور الذهب ابن هشام انصاری ۷۶۱ ۵۳۰۷ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
الاعراب عن قواعد الاعراب ابن هشام انصاری ۷۶۱ ۵۴۸۴ در حال نمودارسازی
الجمل یا جرجانیه عبدالقاهر جرجانی ۴۷۱ ۶۲۴۳ در حال نمودارسازی
صمدیه شیخ بهائی ۱۰۳۱ ۷۶۳۹ دریافت دریافت دریافت نسخه قدیم دریافت نسخه جدید دریافت نسخه قدیم
دریافت نسخه جدید
پیش نمودار
کافیه ابن حاجب ۶۴۶ ۹۷۶۰ در حال نمودارسازی
نحو فارسی میرسید شریف ۸۱۶ ۱۰۰۰۰ حدودا منتظر حروف چینی
هدایه ابوحیان اندلسی ۷۴۵ ۱۴۴۵۷ در حال نمودارسازی

مختصرات منطقی از مجموعه مختصرات حوزوی تراث درسنامه ای

نام کتاب و مولف سال وفات مولف تعداد

کلمه

Xmind

ایکس مایند

PDF

نمودار

One

وان نوت

Word

متن

وضعیت متن
منطق
ایساغوجی اثیرالدین ابهری ۶۶۳ ۱۵۴۶ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
تهذیب المنطق ملا سعد الدین تفتازانی ۷۹۳ ۲۰۳۸ دریافت دریافت دریافت دریافت بازبینی و نکته گذاری اول
الجمل فی المنطق خونجی ۶۴۶ ۲۲۱۶ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
منطقیات عیون الحکمه شیخ الرئیس بوعلی سینا ۴۲۸ ۳۱۰۰ دریافت دریافت دریافت دریافت بازبینی و نکته گذاری اول
کبری در منطق میر سید شریف جرجانی به فارسی ۸۱۶ ۵۴۸۷ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
التنقیح یا لمعات مشرقیه جناب ملاصدرا ۱۰۵۰ ۶۷۰۵ دریافت دریافت دریافت دریافت بازبینی و نکته گذاری اول
منطق تلخیص الحقائق اثیرالدین ابهری ۶۶۳ ۷۱۳۳ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
شمسیه جناب کاتبی قزوینی ۶۷۵ ۹۵۰۰ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
منطق التجرید خواجه نصیر الدین طوسی ۶۷۲ ۱۴۳۰۰ در حال نمودارسازی
رساله منطق سهلان ساوی به فارسی ۵۴۰ منتظر حروف چینی
تبصره فی المنطق فخر رازی ۶۰۶ ۱۱۷۰۰ منتظر حروف چینی

مختصرات بلاغت از مجموعه مختصرات حوزوی تراث درسنامه ای

نام کتاب و مولف سال وفات مولف تعداد

کلمه

Xmind

ایکس مایند

PDF

نمودار

One

نمودار

Word

متن

وضعیت متن
بلاغت
اصول البلاغه یا تجرید البلاغه ابن میثم بحرانی ۶۸۹ ۶۴۵۶ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
فوائد غیاثیه قاضی عضد الدین ایجی ۷۵۶ ۱۰۱۲۴ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
تلخیص المفتاح خطیب قزوینی ۷۳۹ ۱۸۹۰۰ دریافت دریافت پاوروینت

دریافت معمولی  ۱ و ۲

دریافت دریافت پیش نمودار
تهذیب البلاغه عبدالهادی الفضلی ۱۴۳۴ منتظر حروف چینی
تلخیص البلاغه عبدالهادی الفضلی ۱۴۳۴ منتظر حروف چینی دریافت اصل کتاب pdf
موجز البلاغه ابن عاشور ۱۳۹۴ ۱۲۰۰۰حدودا منتظر حروف چینی
علم البلاغه رشید ناجی حسن دریافت اصل کتاب نمودار شده در اینترنت
البلاغة المیسرة عبدالعزیز الحربی منتظر حروف چینیدریافت اصل کتاب

مختصرات عقاید شیعه از مجموعه مختصرات حوزوی تراث درسنامه ای

نام کتاب و مولف سال وفات مولف تعداد

کلمه

Xmind

ایکس مایند

PDF

نمودار

One

نمودار

Word

متن

وضعیت متن
عقاید شیعه
المقنعة فی اول الواجبات خواجه نصیر الدین طوسی ۶۷۲ ۴۲۴ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
عقیده علامه حلی ۷۲۶ ۵۶۰ دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
رساله فی الاعتقاد خواجه نصیر ۶۷۲ ۵۷۸ دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
عقیده کافیه شهید اول ۷۸۶ ۶۰۸ دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
رساله فی الاعتقادات شیخ طوسی ۴۶۰ ۱۲۹۵ در حال نمودارسازی
باب حادی عشر علامه حلی ۷۲۶ ۱۷۶۸ دریافت دریافت دریافت دریافت بازبینی و تصحیح اولیه
اعتقادات شیخ بهائی ۱۰۳۱ ۱۷۷۲ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
عقاید جعفریه شیخ طوسی ۴۶۰ ۲۰۱۶ در حال نمودارسازی
رسالة فی العقیدة محقق حلی ۶۷۶ ۲۱۴۳ در حال نمودارسازی
عجالة المعرفی ظهیرالدین راوندی حدود ۵۹۰ ۲۶۷۶ در حال نمودارسازی
واجب الاعتقاد علامه حلی ۷۲۶ ۲۷۴۸ در حال نمودارسازی
باب اعتقادات از هدایه شیخ صدوق ۳۸۱ ۲۸۹۷ در حال نمودارسازی
بخش اعتقادات جمل العلم و العمل سید مرتضی ۴۳۶ ۳۲۳۵ در حال نمودارسازی
نکت الاعتقادیة شیخ مفید ۴۱۳ ۴۱۰۰ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
قواعد العقائد خواجه نصیر الدین طوسی ۶۷۲ ۸۷۷۸ در حال نمودارسازی
تجرید الاعتقاد خواجه نصیر الدین طوسی ۶۷۲ ۹۹۸۹ در حال نمودارسازی
اصول عقاید دینیه فیض کاشانی ۱۰۹۰ ۱۰۴۳۴ در حال نمودارسازی

مختصرات عقاید اهل سنت

ارائه ی مختصرات اعتقادی اهل سنت صرفا به منظور آشنایی طلاب اهل فن با کیفیت استدلال و اتقان و استحکام آراء برادران اهل سنت و مقایسه آن با عقاید شیعه است و به هیچ وجه با هدف ترویج و تایید این عقاید نیست.

نام کتاب و مولف سال وفات مولف تعداد

کلمه

Xmind

ایکس مایند

PDF

نمودار

One

نمودار

Word

متن

وضعیت متن
عقاید اهل سنت (برای متخصصین علم کلام)
فقه الاکبر ابوحنیفه ۱۵۰ ۱۸۷۸ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
عقیده طحاویه نوشته ابوجعفر طحاوی ۳۲۱ ۲۳۲۱ در حال نمودارسازی
العقیدة الصحیحة ابن باز ۱۴۲۰ ۳۵۵۶ در حال نمودارسازی
لمعة الاعتقاد ابن قدامه مقدسی ۶۲۰ ۳۶۸۷ در حال نمودارسازی
العقیدة الصحیحة ابن عثیمین ۱۴۲۱ ۵۳۱۸ در حال نمودارسازی
عقیده واسطیه ابن تیمیه ۷۲۸ ۶۶۴۴ در حال نمودارسازی
عقیدة اصفهانیة نوشته شمس الدین اصفهانی ۶۸۸ منتظر حروف چینی
جواهر العقیدة عضد الدین ایجی ۷۵۶ منتظر حروف چینی
تهذیب الکلام ملا سعد الدین تفتازانی ۷۹۳ منتظر حروف چینی

مختصرات فقه شیعه

نام کتاب و مولف سال وفات مولف تعداد

کلمه

Xmind

ایکس مایند

PDF

نمودار

One

نمودار

Word

متن

وضعیت متن
فقه شیعه
تبصرة المتعلمین علامه حلی رحمه الله ۷۲۶ ۳۸۲۰۳ منتظر نمودارسازی
لمعه دمشقیه شهید اول رحمه الله ۷۸۶ ۴۹۵۰۰ دریافت دریافت نمودار و نکته گذاری شده
مختصر النافع محقق حلی رحمه الله ۶۷۶ ۶۸۲۸۱ منتظر نمودارسازی
الجمل و العقود فی العبادات شیخ طوسی رحمه الله ۴۶۰ ۱۵۲۹۸ منتظر نمودارسازی
جمل العلم و العمل بخش فقه عبادات سید مرتضی رحمه الله ۴۳۶ ۱۳۴۱۹ منتظر نمودارسازی

مختصرات فقه اهل سنت

نام کتاب و مولف سال وفات مولف تعداد

کلمه

Xmind

ایکس مایند

PDF

نمودار

One

نمودار

Word

متن

وضعیت متن
فقه اهل سنت
جامع الامهات ابن حاجب مالکی ۶۴۶ در حال نمودارسازی
مختصر خلیل بن اسحاق مالکی ۷۷۶ در حال نمودارسازی
بقیه موارد افزوده شود در حال نمودارسازی

مختصرات اصول شیعه

نام کتاب و مولف سال وفات مولف تعداد

کلمه

Xmind

ایکس مایند

PDF

نمودار

One

نمودار

Word

متن

وضعیت متن
اصول شیعه
تذکرة الاصول شیخ مفید ۴۱۳ ۳۷۱۰ دریافت دریافت دریافت دریافت بازبینی و نکته گذاری اول
زبدة الاصول شیخ بهائی ۱۰۳۱ ۹۲۳۱ در حال نمودارسازی
مبادی الوصول الی علم الاصول علامه حلی ۷۲۶ ۱۰۴۸۶ دریافت دریافت دریافت دریافت بازبینی و نکته گذاری اول

مختصرات اصول اهل سنت

نام کتاب و مولف سال وفات مولف تعداد

کلمه

Xmind

ایکس مایند

PDF

نمودار

One

نمودار

Word

متن

وضعیت متن
اصول اهل سنت
ورقات فی اصول فقه امام الحرمین جوینی ۴۷۸ ۱۵۸۷ دریافت دریافت دریافت دریافت در حال نمودارسازی
مختصر المنار حافظ الدین نسفی ۷۱۰ ۱۷۲۶ در حال نمودارسازی
مبادی الاصول عبدالحمید صنهاجی ۳۸۲۲ در حال نمودارسازی
رسالة فی اصول الفقه عکبری ۴۲۸ ۳۸۴۵ در حال نمودارسازی
قواعد الاصول و معاقد الفصول صفی الدین حنبلی ۷۳۹ ۸۱۰۴ در حال نمودارسازی
اشارة فی معرفة الاصول سلیمان قرطبی ۴۷۴ در حال نمودارسازی
الحدود فی الاصول سلیمان قرطبی ۴۷۴ ۹۳۸۳ در حال نمودارسازی
الاصول فی علم الاصول ابن عثیمین ۱۴۲۱ در حال نمودارسازی
مختصر التحریر فی اصول الفقه ابن نجار ۹۷۲ ۱۵۱۸۹ در حال نمودارسازی
منهاج الوصول قاضی بیضاوی ۶۸۵ ۱۵۳۰۰ در حال نمودارسازی
المختصر فی اصول الفقه الحنبلی نوشته علاء الدین دمشقی ۸۰۳ ۱۵۶۰۰ در حال نمودارسازی
اصول شاشی ۳۴۴ ۱۸۰۰۰ حدودا در حال نمودارسازی

رساله های فقه جامع اهل بیت علیهم السلام

نام کتاب و مولف سال وفات مولف تعداد

کلمه

Xmind

ایکس مایند

PDF

نمودار

One

نمودار

Word

متن

وضعیت متن
فقه روایی جامع
رساله محض الاسلام امام رضا علیه السلام (جوامع الشریعه) ۲۱۴۳ دریافت دریافت دریافت دریافت بازبینی اولیه
فقه الرضا ۶۴۰۱۹ در حال نمودار سازی

رساله های اخلاقی جامع اهل بیت علیهم السلام

نام کتاب و مولف سال وفات مولف تعداد

کلمه

Xmind

ایکس مایند

PDF

نمودار

One

نمودار

Word

متن

وضعیت متن
اخلاق روایی جامع
رساله حقوق امام سجاد علیه السلام ۴۰۷۰ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام ۲۰۰۰۰ حدودا در حال نمودار سازی

 

مختصرات فلسفه طبیعیات

نام کتاب و مولف سال وفات مولف تعداد

کلمه

Xmind

ایکس مایند

PDF

نمودار

One

نمودار

Word

متن

وضعیت متن
فلسفه طبیعیات
طبیعیات هدایه الحکمه اثیر الدین ابهری ۶۶۳ ۴۷۱۳ دریافت دریافت دریافت دریافت تصحیح و بازبینی اولیه
باب حیوان و انسان طبیعیات هدایه اثیریه (به دلیل اهمیت مستقلا ارائه می شود) ۶۶۳ دریافت دریافت تصحیح و بازبینی اولیه
طبیعیات عیون الحکمه بوعلی ۴۲۸ ۷۶۶۷ در حال نمودارسازی
طبیعیات حکمه العین کاتبی قزوینی ۶۷۵ ۹۷۱۹ در حال نمودارسازی

مختصرات تلاش برای فلسفه قرآنی

نام کتاب و مولف سال وفات مولف تعداد

کلمه

Xmind

ایکس مایند

PDF

نمودار

One

نمودار

Word

متن

وضعیت متن
تلاشها برای فلسفه قرآنی
فصوص الحکم فارابی ۳۳۹ ۴۷۱۲ در حال نمودارسازی
آغاز و انجام خواجه نصیر الدین طوسی ۶۷۲ ۸۶۳۵ در حال نمودار سازی
مشاعر ملاصدرا ۱۰۵۰ ۱۴۴۳۸ در حال نمودار سازی

مختصرات فلسفه الهیات

نام کتاب و مولف سال وفات مولف تعداد

کلمه

Xmind

ایکس مایند

PDF

نمودار

One

نمودار

Word

متن

وضعیت متن
فلسفه الهیات
الهیات عیون الحکمه بو علی سینا ۴۲۸ ۳۶۸۰ دریافت دریافت دریافت دریافت تصحیح و بازبینی اولی
الهیات هدایة الحکمه اثیر الدین ابهری ۶۶۳ ۳۹۳۷ دریافت دریافت دریافت دریافت تصحیح و بازبینی اولی
الهیات حکمه العین کاتبی قزوینی ۶۷۵ ۱۴۸۴۲ منتظر نمودارسازی
عین الحکمة میر قوام الدین رازی ۱۸۲۳۰ در حال نمودار سازی
حکمت قدیم فاضل تونی به فارسی منتظر حروف چینی
رساله مجمل الحکمه منتظر حروف چینی

مختصرات اخلاق

نام کتاب و مولف سال وفات مولف تعداد

کلمه

Xmind

ایکس مایند

PDF

نمودار

One

نمودار

Word

متن

وضعیت متن
اخلاق
رسالة فی الاخلاق بو علی سینا ۴۲۸ ۹۳۰ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
اخلاق عضدی ۷۵۶ ۲۰۲۱ در حال نمودار سازی
اوصاف الاشراف خواجه نصیر الدین طوسی ۶۷۲ ۱۱۷۲۲ در حال نمودار سازی
ترجمه ی خواجه نصیر از ادب الوجیز ابن مقفع ۶۷۲ ۱۲۵۱۸ در حال نمودار سازی
منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری ۴۸۱ ۱۲۷۷۹ در حال نمودار سازی

مختصرات فهرست و احصاء علوم

نام کتاب و مولف سال وفات مولف تعداد

کلمه

Xmind

ایکس مایند

PDF

نمودار

One

نمودار

Word

متن

وضعیت متن
فهرست و احصاء علوم
مقدمه طبیعیات عیون الحکمه بوعلی در تقسیم علوم ۴۲۸ ۳۰۳ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
رساله اقسام الحکمة  خواجه نصیر الدین طوسی ۶۷۲ ۴۶۰ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
تقسیم علوم در مقدمه اسفار ملاصدرا ۱۰۵۰ ۵۷۹ در حال نمودارسازی
تقسیم علوم در مدخل منطق شفاء بوعلی ۴۲۸ ۷۱۱ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
مقدمه اخلاق ناصری خواجه نصیر در اقسام حکمت ۶۷۲ ۱۱۶۰ در حال نمودارسازی
مقدمه ملاصدرا بر هدایة الحکمه ابهری در اقسام حکمت ۱۰۵۰ ۱۸۷۱ در حال نمودارسازی
فهرست العلوم ملا محسن فیض کاشانی ۱۰۹۰ ۲۳۰۸ دریافت دریافت دریافت دریافت پیش نمودار
رسالة فی أقسام العلوم العقلیة بوعلی سینا ۴۲۸ ۲۸۲۲ دریافت دریافت