طلبگی تا اجتهاد

آنچه که لازم است عرض بکنم - که از همه‌ی این مطالب مهمتر است - نسبت حوزه‌های علمیه است با انقلاب و نظام اسلامی. هیچ کس در عالم روحانیت، اگر انصاف و خرد را میزان قرار بدهد، نمیتواند خودش را از نظام اسلامی جدا بگیرد. نظام اسلامی یک امکان عظیمی را در اختیار داعیان الی‌اللّه و مبلّغان اسلام قرار داده… این فرصت تا امروز کِی برای روحانیت وجود داشته؟
علاوه بر این، ابزارهای تسهیل‌کننده، مثل رایانه‌ها و ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و سایبری هم که الان در اختیار شماست![خطاب به روحانیون!).
اگر بتوانید اینها را یاد بگیرید، میتوانید یک کلمه حرف درستِ خودتان را به هزاران مستمعی که شما آنها را نمیشناسید، برسانید؛ این فرصت فوق‌العاده‌ای است؛ نبادا این فرصت ضایع شود. اگر ضایع شد، خدای متعال از من و شما روز قیامت سؤال خواهد کرد: از فرصت این همه جوان، این همه استبصار، این همه میل و شوق به دانستن، شما برای ترویج معارف اسلامی چه استفاده‌ای کردید؟ نظام اسلامی یک چنین خدمتی به ما معممین و روحانیون کرده. مگر میتوانیم خودمان را کنار بگیریم؟
بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی 19/07/1391

جستجو

بایگانی

نويسندگان

پربحث ترين ها

رسانه های همسو

آرشیو صوت تدریس «مغنی الادیب 2» استاد «محمد عابدی» + دانلود تقریر

 علمی پایه 3 دروس حوزوی مغنی الادیب

//bayanbox.ir/view/5692261360308493864/%D9%85%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8.jpg

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام به شما دوستان خوب طلبگی تا اجتهادی. امروز صوت تدریس کامل کتاب «مغنی الادیب 2» که شامل حرف «لو» تا آخر باب اول به همراه «باب رابع» است و توسط استاد عابدی زید عزّه تدریس شده است، خدمت شما عزیزان تقدیم میگردد.

الحمدلله این صوت به صورت کامل توسط چند تن از طلاب عزیز عنوان گذاری شده است، بنابراین به صورت جلسه های تک تک به همراه عنوان هر جلسه خدمت شما عزیزان تقدیم میگردد تا هر جلسه یا بخشی را که نیاز داشتید دانلود بفرمایید.

 

  

نیمه اول سال

  شرح دانلود
1 تعهدات کلاس - بیان خطبه ص23
2 اتمام خطبه و ابتدای باب اول،ص_24و25
3 لو نوع اول _،_ص268
4 بررسی امتناع لو نوع اول_،_ص269
5 بررسی امتناع لو نوع اول 2،_ص269
6 بررسی امتنناع لو نوع اول3 - نظر محققین ، ص270 
7 بررسی امتنناع لو نوع اول 4 - نظر محققین2 ، ص271 
8 بررسی امتناع لو نوع اول5-نظرمحققین3-نوع الثانی ص271
9 بررسی امتناع لو نوع اول6-نظرمحققین4- ص272 
10 جمع بندی مباحث لو وجه اول و کار ابن هشام در این بحث ،-شروع لو وجه دوم 1
11 لو وجه دوم ، ص272
12 لو وجه دوم 2 
13 لو وجه دوم 3
14 لو وجه دوم 4 - لو وجه سوم 1
15 لو وجه سوم 2 ص274
16 لو وجه سوم 3 -لو وجه چهارم
17 لو وجه چهار 2
18 لووجه چهارم3-لو وجه پنجم-هنا مسائل مسئله اول ص276
19 هنا مسائل مسئله اول 2 ودوم
20 مسئله دوم2 ، سوم و چهارم
21 مسئله چهارم 2ص278 - لولا وجه اول
22 لولا وجه اول 2 ، ص279
23 لولا وجه اول 3
24 اتمام لولا وجه اول -لولا وجه دوم و سوم 
25 اتمام لولا وجه سوم-لولا وجه چهارم - قسم دیگر در لولا طبق نظر هروی 
26 قسم دیگر لولا طبق نظر هروی 2 - لوما 
27 لیت
28 لیت 2 - لیس 
29 لیس 2
30 لیس3- اقسام ما - ما اسمیه معرفه ناقصه
31 ما اسمیه معرفه تامه(عامه و خاصه)
32 ما اسمیه نکره مجرد از معنای حرفی(ناقصه - تامه احدها و ثانیها)
33 ما اسمیه نکره مجرد از معنای حرفی (تامه ثالثها) - ما اسمیه نکره متضمن معنای حرفی
34 ما اسمیه نکره متضمن معنای حرفی نوع استفهامی ص289- وجه اول ماذا
35 وجوه دیگر ماذا ص291 - ما نکره متضمن معنی حرفی نوع شرطیه غیر زمانیه
36 ما شرطیه زمانیه
37 ما شرطیه زمانیه 2 - ما حرفیه نافیه ص292
38 ما حرفیه مصدریه
39 ما حرفیه مصدریه 2 - ما کافه از عمل رفع
40 ما کافه از عمل رفع - کافه از عمل نصب و رفع
41 ما کافه از عمل نصب و رفع 2 ص295
42 ما کافه از عمل نصب و رفع 3 - ما کافه از عمل جر - مختصری پیرامون رسم الخط
43 تتمه رسم مصحف -ما کافه از عمل جر- حرف رب
44 ما کافه از عمل جر - حرف کاف ص296 -حرف باء
45 چهارم حرف من ص297 ، اولین از ظروف ، بینما
46 ظرف حیث و اذ ، ما غیر کافه عوضیه
47 ما غیر عوضیه 
48 ما غیر عوضیه 2 - هذا فصل عُقد للتدریب
49 هذا فصل عقد للتدریب 2
50 هذا فصل عقد للتدریب 3 ص301
51 هذا فصل عقد للتدریب 4 -متی 
52 متی 2 - مذ و منذ
53 مذ و منذ 2
54 مذ و منذ3 - مع
55 مع 2
56 مَن شرطیه و استفهامی ص306
57 مَن استفهامیه،موصوله و نکره موصوفه - تنبیه اول
58 تنبیهان مَن
59 تنبیهان مَن - شروع مِن - نکاتی پیرامون حروف جر
60 معنای اول مِن
61 تتمه معنای اول مِن - معنای دوم آن - معنای سوم آن
62 تکمیل معنای سوم مِن ، معنای چهارم
63 معنای پنجم و ششم
64 معنای هفتم تا یازدهم مِن
65 معنای دوازدهم و سیزدهم مِن
66 معنای سیزدهم تا پانزدهم مِن
67 اتمام دو معنای آخر(شروط زیادتها) - تنبیهات اول
68 تنبیهات اول 2
69 تنبیهات دوم و سوم
70 ادامه تنبیهات سوم
71 دو مساله آخر مِن - شروع مهما
72 معنای دوم و سوم مهما و اتمام آن - شروع نون مفرده - نون تاکید
73 اتمام نون تاکید - شروع نون تنوین
74 اقسام نون تنوین
75 تنوین عوض (جوار و غواش)
76 ادامه بحث اقسام تنوین
77 تنوین ترنم
78 ادامه تنوین غالی
79 نون ادامه نون ضرورت تا نون وقایه
80 نون وقایه – نعم
81 ادامه نعم
82 کاربرد ها و استعمالات نعم ، لا و بلی
83 اتمام نون مفرده - ها مفرده
84 ها مفرده – ها
85 تتمه هاء - شروع هل
86 ادامه بحث هل
87 ادامه هل ص334
88 ادامه فرق 9 و 10 از موارد فرق بین هل و همزه
89 ادامه بحث هل ، ص335
90 اتمام بحث هل – هو
91 شروع واو مفرده - واو عاطفه
92 تفاوت های واو عاطفه با بقیه احرف عطف ، مورد اول و دوم
93 تفاوت های واو عاطفه با بقیه احرف عطف ، مورد سوم (لا نصیّه)
94 تفاوت های واو عاطفه با بقیه احرف عطف ، مورد چهارم تا هفتم
95 تفاوت های واو عاطفه با بقیه احرف عطف ، مورد 8 و 9
96 تفاوت های واو عاطفه با بقیه احرف عطف ، مورد 10 تا 13
97 تا 104 ادامه بحث

105 اتمام بحث واو - شروع بحث وا ص352
106 اتمام بحث وا ص353 - شروع بحث الف ص 357 
107 التاسع ؛ ان تکون بدلا من نون ساکنه ، ص358 - یاء مفرده ص363
108 یا ؛ حرف موضوع لندا البعید ، ص363
109 اتمام بحث

نیمه دوم سال

(توجه مهم: تقریرهای قرارداده شده خدمت استاد گرامی تقدیم نشده است

و صرفا ارائه شده توسط یکی از مخاطبین گرامی است که زحمت کشیده

و این تقریرات را تهیه فرموده است)

  موضوع

دانلودِ

صوت

دانلودِ

تقریر

1 شروع باب رابع
2 موارد وجوب حکم به مبتدا بودن مقدم و اقوال مورد اول     
3 حل ابن هشام (التحقیق) در مورد اول
4 دومورد دیگر از موارد وجوب حکم به مبتدا بودن مقدم
5 بیان ابن هشام در مورد سوم از موارد وجوب حکم به مبتدا بودن مقدم
6 موارد وجوب حکم به مبتدا بودن موخر - شروع ما یعرف به الاسم من الخبر

         
7 ادامه مایعرف به الاسم من الخبر
8 اتمام مایعرف به الاسم من الخبر
9 مایعرف به الفاعل من المفعول
10 فرعان - ماافترق فیه عطف بیان و البدل ص425
11 تفاوت اول از عطف بیان و بدل
12 ادامه تفاوت ها ص 425
13 فرق دوم تا پنجم
14 نکته ای در فرق پنجم - فرق ششم
15 اتمام فرق بدل و عطف بیان
16 صفت مشبهه و اسم فاعل 
         
17 تفاوت های صفت مشبهه و اسم فاعل
18 تفاوت های صفت مشبهه و اسم فاعل - ادامه فرق سوم تا هفتم
19 تفاوت های صفت مشبهه و اسم فاعل - ادامه فرق هفتم تا یازدهم
20 اتمام فرق های صفت مشبهه و اسم فاعل - اتمام فرق یازدهم
21 تعریف حال و تمییز - فروق شان تا فرق دوم
22 ادامه تفاوت های حال و تمییز تا تفاوت پنجم
23 ادامه تفاوت پنجم - تفاوت ششم
24 اتمام تفاوت ها - اقسام حال
25 سه تقسیم اول حال
26 ادامه تقسیم سوم - تقسیم چهارم  
27 ادامه بحث اقسام حال  
28 اتمام بحث اقسام حال - اعراب اسماء شرط و استفهام  
29 ادامه بحث اعراب اسماء شرط و استفهام  
30 اتمام بحث اعراب اسماء شرط و استفهام  
31 مسوغات الابتداء بالنکرة  
32 ادامه مسوغات ؛ مسوغ اول تا چهارم  
33 ادامه مسوغات چهارم تا هفتم  
34 ادامه مسوغات هفتم تا نهم  
35 اتمام بحث مسوغات  
36 شروع اقسام عطف - عطف علی اللفظ  
37 عطف علی المحل  
38 ادامه عطف علی المحل  
39 بحث ایه ان الذین امنوا و الذین هادوا و الصابئون  
40 ادامه مباحث قبل و رد شرطیت محرز  
41 اتمام عطف علی المحل - شروع عطف علی التوهم  
42 تتمه عطف علی المحل(بررسی آیه وضو) - ادامه عطف علی التوهم  
43 ادامه مبحث قبل  
44 «و اما المرفوع» - «و اما المنصوب» - «و اما المرکب»  
45 اتمام «و اما المرکبات» - تنبیه اول  
46 اتمام تنبیه اول - شروع تنبیه دوم  
47 اتمام بحث عطف علی التوهم - عطف جمله خبری بر انشا و عکسش  
48 اتمام بحث عطف جمله خبری بر انشا و عکسش  
49 عطف الاسمیة علی الفعلیة  
50 العطف علی معمولی عاملین  
51 المواضع التی یعود الضمیر فیها علی متاخر لفظا و رتبة ص451  
52 اتمام مورد اولی - اتمام مورد دوم  
53 مورد سوم و چهارم ؛ بحث حقیقت ضمیر شأن  
54 اتمام 5 مورد ؛ تا سر الخامس أن یجر بـ«رب» مفسَّراً بتمییز  
55 اتمام بحث المواضع التی یعود الضمیر فیها علی متاخر لفظا و رتبة  
56 شرح حال الضمیر المسمی فصلا و عمادا  
57 اتمام مسئله اول - شروع مسئله دوم - فایده اول برای ضمیر فصل  
58 اتمام مسئله دوم  
59 اتمام بحث ضمیر فصل  
60 شروع بحث روابط الجمل  
61 الخامس به بعد  
62 السابع به بعد - بحث جدید ؛ الأشیاء التی تحتاج إلی الرابط ، مورد اول جمله خبریه  
63 الأشیاء التی تحتاج إلی الرابط ، مورد دوم جمله وصفیه  
64 بیانی مختصر پیرامون ازدواج طلاب مجرد - مورد سوم و چهارم  
65 مورد پنجم  
66 ادامه مورد پنجم تا مورد نهم  
67 مورد دهم به بعد - اتمام این بحث  
68 شروع بحث جدید؛ الاُمور التی یکتسبها الاسم بالإضافة - مورد اول تا سوم  
69 ادامه مورد سوم تا مورد هفتم  
70 مورد هشتم تا مورد یازدهم  
71 ادامه مورد یازدهم ص467  
72 اتمام بحث قبلی - الاُمور التی لا یکون الفعل معها إلا قاصراً  
73 اتمام این بحث ، از تاسع الی آخر  
74 شروع بحث الاُمور التی یتعدی بها الفعل القاصر  
75 ادامه بحث الاُمور التی یتعدی بها الفعل القاصر  
76 ادامه بحث ، از جلسات سال های گذشته  

 

 


مطالب مرتبط:

 1. صوت تدریس مغنی الادیب 1 استاد روح الله راسل
 2. آرشیو صوت تدریس «مغنی الادیب» استاد «سید سلمان حسینی»
 3. آرشیو صوت تدریس مغنی الادیب استاد «هاشمیان» (مغنی 1 و 2)​
 4. آرشیو صوت تدریس اصول 1 (الموجز) استاد عابدی
 5. شرح فارسی مغنی 1 و 2 + دانلود فایل وان نوت​
 6. آرشیو صوت تدریس دروس حوزوی
 7. نمودار درختی مغنی الادیب
 8. مغنی الادیب در لپ تاپ شما (وان نوت)

نظرات (۶۱)

  • پاسخ:

   سلام علیکم
   ایشون تلاششون همین هست اما چون عنوان نداره اطلاع ندارم اما آرشیو بسیار ارزشمندی هست
 1. سلام با تشکر از مطالب بسیار مفیدتون.میخواستم خواهش کنم که با استاد عابدی صحبت کنین وایشون رو راضی کنید تا همه ی صوت های مغنی در سایت قرار داده بشه...
 2. سلام خسته نباشید
  استفاده کردم ممنون
  فقط اگر امکانش هست نمودار کامل مغنی رو بزارین هرچی گشتم نبود
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   نمودار کامل مغنی در حال تولید هست و بخش هایی ازش تولید و منتشر شده و بقیه بخش ها در مراحل اولیه تولید هست
  • پاسخ:

   سلام
   نوشتیم مغنی ۲ که محدوده اش مشخصه
 3. سلام خسته نباشید، میشه لطفا کل این صوت‌ها رو به صورت زیب هم در سایت قرار دهید
  • پاسخ:

   سلام
   به علت بالا بودن حجم و محدود بودن هاست سایت، امکانش نیست
 4. سرباز گمنام

  سلام خسته نباشید و طاعات وعبادات قبول حق
  به نظر میرسد که صوت ششم نیمسال اول با قسمت پنجم یکی است
  وهمچنین صوت اخر نیمسال اول نیز همان صوت پنجم می باشد!!
  • پاسخ:

   با سلام و تشکر فراوان از شما دوست عزیز
   بله صحیح فرموده بودید و اصلاح شد
   اما مورد دوم که فرموده بودید مشکلی نداشت
 5. عرض سلام و خسته نباشید خدمن تیم از طلبگی تا اجتهاد
  میخواستم بدونم که صوت باب رابع ظرف فردا پس فردا بارگذاری خواهد شد یاخیر؟
  چون بنده چهارشنبه از امتحانشو دارم و میخواستم اگر زودتر اماده میشه جلساتی روکه غایب بودم رو ازصوتش استفاده کنم...
  واینکه به نظرم یه ذره کند و آروم عمل میکنید...وگرنه بارگذاری صوت مگه روزی چقد وقت میگیره! وقت استفاده ازاین صوتها الان هست که در فصل امتحانات قرارداریم
  خواستم این انتقادم رو نیز به شما منتقل کنم
  درکل ممنون برای حضورتون و آرزوی موفقیت برای تیمتون
  • پاسخ:

   سلام
   منتشر و تکمیل شد
   موفق باشید
 6. با تشکر بابت پاسخ اگر ممکن هست صوت تدریس دوره سابق مغنی1 ایشان را منتشر کنید گمان میکنم موجود بود ما غفلت کردیم برداشته شد.
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   به صلاحدید استاد آن آرشیو حذف شده است و منتشر نخواهد شد
  • پاسخ:

   سلام
   ضبط شده اما به دلایلی ایشان مایل به انتشار نبودند
  • پاسخ:

   سلام
   اون هم آماده است فقط باید بارگذاری بشه، کمی صبر داشته باشید و فعلا از همین 109 جلسه استفاده کنید
   موفق باشید
 7. سلام وخسته نباشید
  باتشکر از زحماتتون میخواستم بدونم کی صوت ایشون در مغنی آماده میشود چرا که صوت اصول استاد عابدی در مواقع بسیاری به مغنی رجوع می دهند
  • پاسخ:

   سلام
   صوت ایشون در دست آماده سازی است ان شاالله به زودی منتشر خواهد شد
 8. سلام و عرض ادب
  بنده فقط جوابی که تیم پاسخگویی محترم حدود 40 روز پیش یعنی روز اول محرم دادند رو کپی پیست میکنم.نظر قبلی بنده هم مبنی بر خواهش مجدد حذف شد!
  و اما متن جوابی که به من داده بودید:
  علیکم السلام
  ممنون از لطفتون
  آقای میرعارفین قول دادن توی دهه تبدیل و تیتراژزنی رو انجام بدن
  ایشالا قراره بعد از دهه ی محرم بارگذاری بشه
  التماس دعای ویژه در ایام عزای سالار شهیدان
  • پاسخ:

   آقای میرعارفین ضمن عذرخواهی فرمودند هنوز فرصت نکردن ایشالا آماده بشه تقدیم میشه
 9. سلام
  از زحماتتون متشکرم.
  لطفا هرچه زود تر صوت های مغنی استاد عابدی رو توی سایت قرار بدید....
  ممنون
 10. سلام و خدا قوت
  بذارید شرح حال خودمون که گروهی از طلاب در یکی از شهرستانهاست رو بگم براتون
  متاسفانه اساتیدی که واسه امسال مغنی ما قرار دادن به درس واقف نیستن.و اصلا مسلط نیسن.سرد برخورد میکنن با درس و ما رو سرد میکنن و فقط میخوان متن رو بخونن و سریع برن.قادر به جواب سوالات نیسن.
  دیگه چی بگم براتون تو خود حدیث مفصل....
  شهریور تمام شد و منتظریم و چشم براه صوت استاد عابدی تا اینکه این عمری که داره ازمون گرفته میشه بیهوده از بین نره
  20 روز پیش فرمودید بارگزاری میکنید.خودتون میدونید که زمان واسه طلبه چقدر مهمه با این سیستم آموزشی
  خواستم بگم ما حقیقتا از سایت شما در آنطرف کشور استفاده میکنیم و اگر این صوتها نبود باید از این طلبگی میرفتیم در حالیکه امکان حضور در قم رو نداریم.
  بدونید یه عده ای هر روز چشم براه صوت از اساتید قوی و با اخلاق مثل استاد عابدی هستن
  این عمل شما بدون اجر نخواهد بود
  منتظریم....
  • پاسخ:

   علیکم السلام
   ممنون از لطفتون
   آقای میرعارفین قول دادن توی دهه تبدیل و تیتراژزنی رو انجام بدن
   ایشالا قراره بعد از دهه ی محرم بارگذاری بشه
   التماس دعای ویژه در ایام عزای سالار شهیدان 
 11. لبیک یا خامنه ای

  سلام شکر الله مساعیکم لطفا مغنی۲ حضرت استادعابدی دامت توفیقاته را بارگذاری کنید
  • پاسخ:

   سلام برادر
   چشم به زودی انجام میشه ان شاء الله
   موفق باشید
 12. سلام
  برادران عزیز
  ما طلاب چشم انتظار بارگزاری صوتهای استاد عابدی هستیم
  ممکنه خواهش کنیم یک نفر رو مسئول کنید پیگیری کنه؟
  واقعا خدا خیر کثیر بهتون بده
  منتظریم و خواهش اکید داریم
  • پاسخ:

   سلام برادر
   الحمدلله صوتها رسیده دستمون ایشالا به زودی بارگذاری میشه....
   التماس دعا
 13. سلام
  خدا قوت
  خواهش میکنیم که پیگیر بشید و صوتها رو بارگزاری کنید
  سال تحصیلی شروع شده ولی ....
  بسیار بسیار ممنونیم
  • پاسخ:

   سلام برادر
   اخیرا یکی از شاگردان ایشون تماس گرفتند و فرمودند که آماده اند صوت ها رو تحویل تیم مدیریت سایت طلبگی تا اجتهاد بدهند.
   ایشالا به زودی تحویل گرفته میشه و بارگذاری میشه..
   موفق باشید
   التماس دعا
 14. سلام علیکم واقعاخسته نباشیدتشکرقدردانی میکنم اززحمات شما ویک خواهشی دارم اگرمیشه صوت دروس حضرت آقای عابدی رو بگذاریدتامن وامثال من که ازهمچین نعمتی محروم هستیم استفاده ی کامل روببریم باتشکر ازشمایاعلی مدد
 15. سلام.جون مادرتون صوت مغنی امسال استاد رو زود منتشر کنید و همچنین اصول مظفر رو اجازش رو از ایشون بگیرید.شده با التماس هم شده بگیرید.تو رو خدت
 16. محمد احمدی

  با سلام مجدد
  این هم لینک کانال مغنی 1 و مختصر
  مغنی 1 برای استاد هاشمیان است و مختصر برای استاد پورمدنی است.
  فقط این دروس برای امسال است یعنی سال تحصیلی 95_96
  این هم لینک کانال:
  moghni1@
 17. محمد احمدی

  سلام خدمت دوستان گلم
  کسانی که صوت تدریس استاد عابدی رو در درس مغنی میخواستند میتونند صوت استاد رو از کانال مغنی 2 که بچه های مدرسه معصومیه ساختند استفاده کنند
  این هم لینک کانال جوین شید و لذت ببرید ضمنا مدیر کانال چند روز بعد از تدریس استاد عابدی صوت ان جلسه را با ذکر تاریخ جلسه در کانال قرار میده
  خیلی کانال خوبیه برای کسانی که عجله دارند دروس اقای عابدی رو دانلود و استفاده کنند
  فقط استفاده کنید و برام دعا کنید.
  این هم لینک کانال تلگرام مغنی 2 استاد عابدی کانال حداقل هر چند روز یکبار بروز رسانی میشود
  جوین شید
  moghni2@
 18. سلام باسپاس از همتتان توروخدا هرچه زودترمغنی2استادعابدی حفظه الله تعالی را منتشر کنید استاد عابدی نوکرتیم
 19. لبیک یا خامنه ای

  سلام خوشحال می شویم اولین صوتی که در این ماه بارگذاری می شود مغنی2استاد عابدی دامت برکاته باشد
 20. بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام علیکم دوستان عزیز برادران اگر کسی صوت استاد عابدی برای تدریس مغنی الادیب را دارد برا بنده در تلگرام بفرسته ایدی بنده
  nokareemamali@
  ممنون میشم خیلی احتیاج دارم.
 21. یافاطمه سلام الله علیها

  سلام علیکم شکرالله سعیکم انشاءالله.شدید نیازمند صوت مغنی2حضرت استاد عابدی حفظه الله هستیم.
 22. محمد احمدی

  سلام علیکم
  من دانشجو ادبیات عرب ترم پنج هستم و یک سال بعد کنکور دارم از عزیزانی که فایل های مغنی استاد عابدی را دانلود کردند خواهش و تمنا دارم برای من در تلگرام بفرستند .
  دوستان عزیز اپلود کردن هیچ هزینه ای ندارد و میشود شب ها فایل های حجیم چند گیگی را برای اپلود گذاشت.
  این هم آیدی تلگرام من:
  ahmadi025@

  منتظرم تو رو خدا دوستانی که دانلود کردند برام بفرستند
  اجرکم عندالله
  یا علی مدد
  فقط آیدی تلگرامم رو عوض کردم دوستان اگر کسی دانلود کرده به این ایدی جدید بفرستد ایدی قبلی رو پاک کردم ممنونم
 23. طلبه پایه 3

  سلام علیکم ضمن عرض خسته نباشید مغنی2استاد عابدی را کی منتشر می کنید؟
 24. محمد احمدی

  سلام____ببخشید من شنیدم صوت مغنی استاد عابدی دی وی دی اش رو مدرسه معصومیه داره___آیا من بیام مدرسه معصومیه دی وی دی استاد عابدی رو میتوانم بگیرم از مدرسه یا نه؟؟؟
  • پاسخ:

   سلام
   خیر موجود نیست
 25. لبیک یا خامنه ای

  سلام علیکم ضمن عرض خسته نباشید به پاس زحمات خالصانه تان لطف فرمائید تا ترم جدید شروع نشده مغنی2حضرت استاد عابدی افضه الله تعالی را منتشر کنید
  • پاسخ:

   سلام 
   ان شاالله 
   حفظه الله
 26. محمد احمدی

  ببخشید من اسم استاد عابدی رو با عنوان مدرس کتاب مغنی الادیب رو دیدم که روی سی دی های فروشی حوزه بود .
  ایا این استاد عابدی همین استاد محمد عابدی هستند؟
  • پاسخ:

   سلام
   اون سی دی ها رو مشاهده نکردیم
 27. محمد احمدی

  سلام علیکم
  من دانشجو ادبیات عرب ترم پنج هستم و یک سال بعد کنکور دارم از عزیزانی که فایل های مغنی استاد عابدی را دانلود کردند خواهش و تمنا دارم برای من در تلگرام بفرستند .
  دوستان عزیز اپلود کردن هیچ هزینه ای ندارد و میشود شب ها فایل های حجیم چند گیگی را برای اپلود گذاشت.
  این هم آی دی تلگرام من:
  ahmadi096@

  منتظرم تو رو خدا دوستانی که دانلود کردند برام بفرستند
  اجرکم عندالله
  یا علی مدد
 28. ابو ایرانی

  با سلام و احترام خدمت شما
  میخواستم بگویم که مغنی 2 استاد عابدی را کامل و بدون جا انداختن حتی یک جلسه و با کیفیت عالی ضبط کنید همین طور درس اصول 2 رو


  ......
  و بحث دوم اینکه یک ارشیو کامل دیگر از درس مغنی الادیب منتشر کنید واقعا خیلی درس مهمیه مغنی هر چند پست اقای هاشمیان هم خوب است ولی برای تنوع خوبه یه پست جدید منتشر بشه
 29. طلبه پایه 3

  سلام با تشکر فراوان از گروه طلبگی تا اجتهاد که به تعبیرمن حقیر مدافعان حرم علوم اهل بیت علیه السلام هستند انشاء الله اگرانشاءالله استاد عابدی افضه الله تعالی درسال آینده مغنی1راتدریس کر.ند حتما آنرا منتشر کنید اساتید دیگهمه عالی هستند ولی استاد عابدی یه چیزدیگست عشق فقط استاد عابدی.آیا این بزرگواردروس دیگری غیر از مغنی واصول در مدرسه تدریس میکنند.اگرمیتوانستید یک زندگنامه برای اساتیدی که صوتهای آنها موجود است تهیه می کردید خیلی خوب می شد.
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   فعلا فقط مغنی 2 و اصول 2 تدریس میکنند
 30. سلام لطف کنید با استاد عابدی صحبت کنید و ایشان را قانع کنید چون بگفته خودتان مغنی سید سلمان حسینی کامل نیست و ارشیوی که کامل نباشه چنگی به دل نمیزنه و اعصاب ادم رو خراب میکنه (دوستان زیادی اعتراض خواهند کرد و بهتره که اولویت اولمون انتشار ارشیو کامل باشه) و همون طور که در جواب کامنت های قبلی دوستان عنوان کردید علت برداشته شدن لینک ها بحث مالی نبوده است پس حالا که علت مادی نداره دلیلی نداره که استاد مخالفت کنه --مخصوصا اینکه ایام اربعینه-- صحبت کنید بلکه فرجی شد به قول ضرب المثل فارسی که میگه "از این ستون به این ستون فرج است".
  و علاوه براین با توجه به اینکه از مختصرالمعانی دو ارشیو کامل منتشر کردید-- "واقعا حیفه" --که مغنی تک ارشیوه بشه.
  متشکرم
  اربعین حسینی را به شما و دوستانتان در سایت "طلبگی تا اجتهاد" تسلیت عرض میکنم.
  -----------------یا حسین شهید و مظلوم---------------
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   از آرشیو کامل و بسیار با کیفیت و غنی استاد هاشمیان استفاده کنید
 31. سلام ببخشید استاد عابدی امسال فقط مغنی 2 را تدریس میکنند یعنی مغنی 1 را برای طلبه های پایین استاد عابدی یا اساتید دیگر تدریسی ندارند که شما بخواهید منتشر کنید .
  زیراکه تدریس دو فرد از یک کتاب باعث یادگیری بیشتر میشود.
  • پاسخ:

   سلام
   بله فقط مغنی 2
 32. سلام لطف کنید هرجلسه ای که استاد عابدی درس میگن رو روی سایت بذارید تا اونهایی که دوست دارن از صوت های ایشون استفاده کنن امسال عقب نیفتن . ممنون از زحمات شما عزیزان.
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   ان شاالله صوت های تدریس امسال ایشان نیز به تدریج منتشر خواهد شد
 33. سلام علیکم اگه استاد عابدی میخواهد فایل های صوتیش پولی باشد لطفا با استاد هماهنگ کنید و لینک رو دوباره قرار دهید خیلی عالی میشه که تدریس مغنی رو از دو تا استاد(هاشمی-عابدی) داشته باشیم تازه اون هم صوت تدریس جدید نه دروس 30 سال پیش حوزه علمیه قم
  متشکرم
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   لطفا باعث ایجاد شایعه نشوید
   اصلا موضوع این مسائل نیست و استاد دلیل دیگری دارند
   ان شاالله اگر دعا بفرمایید تدریس مغنی 2 ایشان که امسال در حال ضبط است منتشر خواهد شد
 34. سلام علیکم ضمن تشکر از زحمات خالصانه تان ببخشید الان در قم چه کسی در ادبیات مجتهد است مثلا در زمان قدیم استاد مدرس افغانی رحمه الله علیه بودند
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   از مرکز تخصصی ادبیات عرب حوزه یا گروه ادبیات عرب انجمن های حوزه بپرسید..
 35. سلام مدیریت سایت مگر قرار نبود تدریس اقای سید سلمان حسینی رو منتشر کنید پس چرا امروز نظرتون عوض شده و میگید قراره امروز مغنی استاد هاشمی منتشر بشه؟؟؟
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   دوست عزیز لطفا به نظرات و پاسخ ها و همچنین متن مطلب دقت کنید !!!
   صوت استاد هاشمیان منتشر شد ... 
   استاد حسینی مغنی را به صورت کامل تدریس نکرده اند اما همان مقدار که تدریس شده است نیز منتشر خواهد شد بعون الله تعالی
   دعا بفرمایید
 36. سلام
  تو رو خدا با استاد صحبت کنید و اجازه انتشار رو بگیرید
  چند روزه برنامه درسی و زندگیمون بهم خورده

  لطفا سریعتر
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   امکان انتشار مجدد اون آرشیو به هیچ عنوان وجود نداره
   امروز ان شاالله آرشیو مغنی استاد هاشمیان منتشر خواهد شد که میتوانید از آن استفاده کنید
 37. سلام علیکم
  تدرس سیوطی استاد سید سلمان حسینی رو قرار نمیدید مثلا به جای تدریس مغنی استاد عابدی
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   صوت سیوطی استاد سید سلمان حسینی در دست تهیه است که به محض آماده شدن منتشر میشه
   التماس دعا
 38. احمدی محمد

  ببخشید در ضمن تا چند روزه دیگه سیوطی و مغنی اقای سید سلمان حسینی روی سایت اپلود میشه تو رو خدا یه زمانی رو مشخص کنید نگید "به زودی" من نمتونم کتاب هام رو بخونم منتظر فایل های صوتی اقای حسینی ام دست خودم نیست عادت کردم با فایل صوتی بخونم ولله فکر و ذکرم فایل های صوتی اقای حسینی شده تو رو خدا زمان دقیقش رو اطلاع بدید وقتی میگید "به زودی" ادم احساس میکنه دو الی سه روزه دیگه روی سایت قرار میگیره.
  لطفا زمان دقیق بارگذاری رو اعلام کنید؟؟؟
  • پاسخ:

   سلام برادر....
   تا ترم بعد منتظر صوت جدید نباشید مسئول انتشار صوت براشون مشکلی پیش اومده دعا بفرمایید حل بشه ان شاء الله
   موفق باشید
 39. ما طلاب شهرستان در فقر علمی به سر می بریم حتی اساتیدمون در حد شرح هم درس نمی دهند ما دلمون به استاد عابدی افضه الله بود این نعمت بزرگهم که از دست دادیم درسته ممکن حضرت استاد نظریاتشون دربارهی بعضی مباحث تغییر کرده باشه ولی درباره ی همه مباحث که تغییر نکرده تو رو خدا استاد را راضی کنید
  • پاسخ:

   کام علیکم
   دوستان عزیز بحث راضی کردن نیست به دلایلی ایشون صلاح دیدند که فایلهای اون سالشون برداشته بشه و ان شالله فایل های امسالشون به مرور که ضبط و آماده بشه منتشر خواهد شد
   ان شاالله حداکثر تا سه روز دیگر، فایل مغنی استاد هاشمیان به صورت کامل منتشر خواهد شد که میتوانید همگی از آن استفاده کنید
 40. احمدی محمد

  با عرض خسته نباشید لطفا به جای تدریس اقای سید مهدی هشمیان تدریس اقای سید سلمان حسینی را قرار دهید زیراکه صدای اقای حسینی خیلی بهتره و خسته کننده نیست .
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   صوت مغنی استاد حسینی کامل نیست اما همان مقداری که هست را هم ان شاالله منتشر خواهیم کرد
 41. سلام تو رو خدا تدریس سیوطی و مختصر المعانی استاد سید سلمان حسینی رو قرار بدین در گوگل جستجو کردم ولی چیزی از تدریس استاد پیدا نکردم.
  ممنونم
 42. سلام عرض میکنم
  ای کاش بعد از اینکه فایل های جدید برای بارگزاری آماده شدن، فایل های قبلی رو حذف میکردید. الان من نیاز فوری به مغنی 2 دارم. باید چکار کنم؟
 43. سلام ببخشید اگه امکان داره یکبار دیگر با استاد عزیز عابدی تماس بگیرید و از طرف ما که عاجزانه دنبال تدریس مغنی مدرسه معصومیه هستیم را به گوش استاد محترم برسانید شاید ان شاء الله فرجی بشود و استاد تجدید نظری کند.
  اجرکم عندالله
 44. سلام اگه تدریس استاد سید سلمان حسینی رو میذارید منتظر باشیم.
  واقعا با لهجه تبریزی کولاک میکنه و عمیق توضیح میده.
  واقعا تا یکماه دیگه صبر کنیم صوتش منتشر میشه یا هنوز صوت سید سلمان حسینی ضبط نشده
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   ان شاالله به زودی صوت تدریس استاد سید سلمان حسینی منتشر میشه
   صوت ایشان ضبط شده است و در حال آماده سازی است
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   زمانی براش تعیین نکردیم ان شاالله به محض آماده شدن منتشر میشه

 45. سلام

  هرکس فایل ها رو کامل داره لطفا برام تو تلگرام بفرسته
  هزینه اس روهم پرداخت میکنم

  اجرتون با امام حسین علیه السلام


  آی دی تلگرام::@talabeh
 46. سلام چرا لینک دانلود برداشته شده خواهش میکنم یه لینک کمکی بگذارید تا دانلود کنیم واقعا نیاز دارم . تو رو خدا چرا لینک ها رو حذف کردید میخوایم دانلود و استفاده کنیم لینک ها رو برمیدارین
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   به صلاحدید استاد عابدی و به درخواست ایشون لینک حذف شده، البته انتشار هم با رضایت ایشون بود اما به دلایلی گفتن حذف کنید
   ان شاالله تدریس امسالشون بعد از آماده شدن منتشر میشه
   و ان شاالله تدریس مغنی استاد هاشمیان و سیدسلمان حسینی هم منتشر خواهد شد
 47. جزاکم الله خیرا.درس هایی که به صورت زیپ هست مشکل دارم باید چه کنم؟
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   فایل ها به صورت زیپ فشرده شده، نرم افزار وین زیپ (win zip) را دانلود کنید. از اینجا
 48. اززحماتتا ن بسیار متشکریم کارتان بسیار عالیست .در صورت امکان اگراین درسهارا روی دی وی دی کوپی کنید وبتوانید ازطریق پست برایمان ارسال کنیدوحق الزحمه وهزینه دی وی دی وپست راازطریق کارت بانکی برایتان بفرستیم خیلی بهترمیشد .اجرکم عندالله
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   در حال حاضر تنها راه ارتباطی ما با مخاطبین، سایت طلبگی تا اجتهاد است
   با توجه به پک شدن صوت ها، دانلود کردن بسیار آسانتر شده است.

 49. علی نیکنام

  با عرض سلام و خسته نباشید: آیا فایل صوتی تدریس بدایة المعارف الالهیه موجود است؟
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   فعلا موجود نیست
 50. سلام علیکم.
  خداقوت
  دست مریزاد به استاد و تهیه کنندگان این مجموعه
  ایا دروس منطق و سیوطی استاد معظم هم موجوده؟


  خیلی طالبیم

  الله یارتان
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   ان شاالله هر آرشیو کاملی از اساتید برتر مدرسه که به دست ما برسد را منتشر میکنیم
 51. سلام ، لطفا صوت کامل آقایان هاشمیان و سید سلمان حسینی رو تهیه کنید از سیوطی و مغنی و بزارید . ممنون
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   ان شاالله به زودی مغنی استاد هاشمیان نیز منتشر خواهد شد
  • پاسخ:

   دو، سه سال قبل
 52. سلام
  آقا خدا اجرتون بده ، ما طلبه های شهرستان به صوت های تدریس اساتید عالی مثل استاد عابدی واستاد بغدادی واستاد هاشمیان خیلی نیاز داریم ، اگه لطف کنید
  صوت های بیشتری ازهمین اساتید ویا اساتید خوب وعالی مدرستون درموضوعات مختلف اعم ازدرون علمی وبرون علمی بارگذاری کنید ممنون میشیم .
  اگه لطف بکنید خواهشا صوت های استاد بغدادی روهم در موضوع روش تحصیل پایه هاوسطح های مختلف قرار بدید.
  ولله به این نوع صوت ها نیاز داریم اعم ازمعرفت درجه یک ودرجه دومی نیاز مندیم ودرهرعلمی ازاین نوع صوت هاروخواهش میکنم بارگذاری کنید ونشر بدید .
  اجرتون باامام حسین ان شاءالله
  • پاسخ:

   سلام علیکم
   ان شاالله حتما هر آرشیو مناسبی و کاملی که به دست ما برسه آماده و منتشر میکنیم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی