آموزش تجزیه و ترکیب، قسمت ششم

0
1562
۲.۷
(۶)

بسمه تعالی

تجزیه و ترکیب

در این مطلب، ششمین قسمت از مجموعه مطالب تجزیه و ترکیب جملات عربی را خدمت شما تقدیم میکنیم.

 أخطر الامراض هو الجهل و دواؤه الحبر و القلم

جزء

تجزیه

ترکیب

أخطر

اسم، مفرد، مذکر، مشتق، اسم تفضیل، معرب، معرفه به اضافه، صحیح الاخر، غیرمنصرف(صفت بر وزن افعل)

مبتدا و مرفوع

ال

حرف، تعریف، غیرعامل، مبنی بر سکون

امراض

اسم، جمع، مذکر مکسر، معرفه به ال، معرب، صحیح الاخر، منصرف

مضاف الیه مجرور

هو

اسم، ضمیر منفصل مرفوعی، مفرد مذکر غائب، معرفه، مبنی

مبتدای جمله دوم و مرفوع

ال

حرف، تعریف، غیرعامل

جهل

اسم، مفرد، مذکر، جامد، معرفه به ال، معرب، صحیح الاخر، منصرف

خبر جمله دوم و مرفوع(کل جمله هو الجهل، خبر برای اخطر)

و

حرف عطف، غیر عامل، مبنی بر فتح

دواء

اسم، مفرد، مذکر، جامد، معرفه به اضافه، معرب، صحیح الاخر، منصرف، ممدود

مبتدا و مرفوع

ه

اسم، ضمیر متصل مجروری، مفرد مذکر غائب، معرفه، مبنی

مضاف الیه مجرور

ال

حرف، تعریف، غیر عامل، مبنی بر سکون

حبر

اسم، مفرد، مذکر، جامد، معرفه به ال، معرب، صحیح الاخر، منصرف

خبر و مرفوع

و

حرف عطف، غیر عامل، مبنی بر فتح

ال

حرف تعریف، غیر عامل

قلم

اسم، مفرد، مذکر، جامد، معرفه به ال، معرب، صحیح الاخر، منصرف

عطف به حبر و مرفوع به تبع

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها