طلبگی تا اجتهاد

آنچه که لازم است عرض بکنم - که از همه‌ی این مطالب مهمتر است - نسبت حوزه‌های علمیه است با انقلاب و نظام اسلامی. هیچ کس در عالم روحانیت، اگر انصاف و خرد را میزان قرار بدهد، نمیتواند خودش را از نظام اسلامی جدا بگیرد. نظام اسلامی یک امکان عظیمی را در اختیار داعیان الی‌اللّه و مبلّغان اسلام قرار داده… این فرصت تا امروز کِی برای روحانیت وجود داشته؟
علاوه بر این، ابزارهای تسهیل‌کننده، مثل رایانه‌ها و ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و سایبری هم که الان در اختیار شماست![خطاب به روحانیون!).
اگر بتوانید اینها را یاد بگیرید، میتوانید یک کلمه حرف درستِ خودتان را به هزاران مستمعی که شما آنها را نمیشناسید، برسانید؛ این فرصت فوق‌العاده‌ای است؛ نبادا این فرصت ضایع شود. اگر ضایع شد، خدای متعال از من و شما روز قیامت سؤال خواهد کرد: از فرصت این همه جوان، این همه استبصار، این همه میل و شوق به دانستن، شما برای ترویج معارف اسلامی چه استفاده‌ای کردید؟ نظام اسلامی یک چنین خدمتی به ما معممین و روحانیون کرده. مگر میتوانیم خودمان را کنار بگیریم؟
بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی 19/07/1391

جستجو

بایگانی

نويسندگان

پربحث ترين ها

رسانه های همسو

۱

کارگاه صورتهای گوناگون اجرای صیغه عقد نکاح دائم (با تکیه برکتابهای تحریر الوسیله و صیغ العقود) +صوت

 فقه

//bayanbox.ir/view/2547240939698986559/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85.png

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

یکی از امور ضروری برای طلبه علی الخصوص طلبه معمم این است که با صیغه های مختلف عقود و ایقاعات آشنایی داشته باشد و هنگام مراجعه و درخواست مردم بتواند آنها را برای ایشان اجرا نماید. از جمله مهمترین و پرمراجعه ترین آنها عقد نکاح دائم است. ما در این کارگاه به صورت عملی با مشارکت طلاب گرامی اجرای این عقد را تمرین نموده ایم. این کارگاه را در جمع طلابی که مشغول تحصیل کتاب النکاح لمعه بودند تشکیل دادیم و سعی کردیم اکثر حالتهایی را که هنگام اجرای عقد دائم ممکن است با آن مواجه باشیم، بررسی کنیم.

با توجه به فتوای حضرت امام در کتاب تحریر الوسیله، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، که خلاصه آنها را ذیلا ذکر می کنیم، به صورتهای گوناگونی میتوان عقد دائم نکاح را جاری ساخت.

ایشان در مساله 1 می فرمایند احوط آن است که ایجاب از جانب زن و قبول از جانب مرد انشاء شود.

در مساله2 می فرمایند احوط آن است که عقد دائم فقط با دو لفظ «انکحت» و «زوّجت» قابلیت اجرا دارد. نیز برای قبول می توان فقط به لفظ «قبلت» اکتفا کرد و متعلقات ایجاب را برای آن ذکر نکرد.

در مساله3 نظرشان این است که هر کدام از دو لفظ فوق برای اجرای عقد دائم به صورت دو مفعولی استعمال می شوند و اولی آن است که مرد (زوج) مفعول اول و زن (زوجه) مفعول دوم قرار گیرد. البته عکس این صورت نیز جایز است. همچنین مفعول دوم این دو صیغه ممکن است بی واسطه بیاید و نیز ممکن است به واسطه حرف جر «من» یا «لـ» بیاید. (البته اگر مفعول دوم با حرف جر استعمال شد زوجه به عنوان مفعول اول قرار می گیرد.)

 
متن کارگاه صورتهای گوناگون اجرای عقد دائم:


صورت اول: خود زن و مرد صیغه را جاری کنند

1. زن:    أنکحتک نفسی على المهر المعلوم

مرد:       قبلت النکاح لنفسی على المهر المعلوم  (هکذا)  (قبلت)

2. زن:    أنکحت نفسی منک- أو لک- على المهر المعلوم

مرد:       قبلت النکاح لنفسی على المهر المعلوم (هکذا)

3. زن:    زوجتک نفسی على المهر المعلوم

مرد:       قبلت التزویج لنفسی على المهر المعلوم (هکذا)

4. زن:    زوجت نفسی منک أو لک

مرد:       قبلت التزویج لنفسی على المهر المعلوم (هکذا)

 

صورت دوم: وکیل زن و مرد صیغه را جاری کنند و تنها به نام موکلشان اکتفا کنند

1.وکیل زن:          زوّجت محمّدا زینب على المهر المعلوم

وکیل مرد:            قبلت التزویج لمحمد على المهر المعلوم

2. وکیل زن:         زوّجت زینب من محمّد على المهر المعلوم

وکیل مرد:            قبلت التزویج لمحمد على المهر المعلوم

3. وکیل زن:         انکحت محمّدا زینب على المهر المعلوم

وکیل مرد:            قبلت النکاح لمحمد على المهر المعلوم

4. وکیل زن:         انکحت زینب من محمّد على المهر المعلوم

وکیل مرد:            قبلت النکاح لمحمد على المهر المعلوم

 

صورت سوم: وکیل مرد و زن صیغه را جاری کنند و علاوه بر نام موکل به وکالت خود نیز تصریح کنند

1.وکیل زن:          أنکحت موکلک محمد موکلتی زینب على المهر المعلوم

وکیل مرد:            قبلت النکاح لموکلی محمد على المهر المعلوم( هکذا)

2. وکیل زن:         انکحت موکلتی زینب من موکلک محمد (لموکلک) على المهر المعلوم

وکیل مرد:            قبلت النکاح لموکلی محمد على المهر المعلوم( هکذا)

3. وکیل زن:         زوّجت موکّلک محمد موکّلتی زینب على المهر المعلوم

وکیل مرد:             قبلت التزویج لموکّلى محمد على المهر المعلوم

4. وکیل زن:         زوّجت موکّلتی زینب من موکّلک (لموکلک) محمد على المهر المعلوم

وکیل مرد:             قبلت التزویج لموکّلى محمد على المهر المعلوم

 

صورت چهارم: زوجین صغیره باشند و ولی آنها برای عقد وکیل گرفته باشند

1.وکیل صغیره:      انکحت ابن موکلک محمد بنت موکلی زینب علی المهر المعلوم

وکیل صغیر:          قبلت النکاح لابن موکلی محمد علی المهر المعلوم

2. وکیل صغیره:     انکحت بنت موکلی زینب من ابن موکلک (لابن موکلک) محمد علی المهر المعلوم

وکیل صغیر:          قبلت النکاح لابن موکلی محمد علی المهر المعلوم

3. وکیل صغیره:     زوجت ابن موکلک محمد بنت موکلی زینب علی المهر المعلوم

وکیل صغیر:          قبلت التزویج لابن موکلی محمد علی المهر المعلوم

4. وکیل صغیره:     زوجت بنت موکلی زینب من ابن موکلک (لابن موکلک) محمد علی المهر المعلوم

وکیل صغیر:          قبلت التزویج لابن موکلی محمد علی المهر المعلوم

 

صورت پنجم ولی دختر و پسر در مواردی که بر آن دو ولایت داشته باشند، صیغه را جاری کنند

1.ولی دختر:         انکحت ابنک محمد ابنتی زینب علی المهر المعلوم

ولی پسر:             قبلت النکاح لابنی محمد علی المهر المعلوم

2. ولی دختر:        انکحت ابنتی زینب من ابنک (لابنک) محمد علی المهر المعلوم

ولی پسر:             قبلت النکاح لابنی محمد علی المهر المعلوم

3. ولی دختر:        زوجت ابنک محمد ابنتی زینب علی المهر المعلوم

ولی پسر:             قبلت التزویج لابنی محمد علی المهر المعلوم

4. ولی دختر:        زوجت ابنتی زینب من ابنک (لابنک) محمد علی المهر المعلوم

ولی پسر:             قبلت التزویج لابنی محمد علی المهر المعلوم

 

صورت ششم: یک نفر وکیل هر دو باشد و صیغه را از جانب هر دو جاری نماید

1. وکیل زن و مرد:             انکحت موکلی محمد موکلتی زینب علی المهر المعلوم

خود وکیل زن و مرد:           قبلت النکاح لموکلی محمد علی المهر المعلوم

2. وکیل زن و مرد:             انکحت موکلتی زینب من موکلی (لموکلی) محمد علی المهر المعلوم

خود وکیل زن و مرد:           قبلت النکاح لموکلی محمد علی المهر المعلوم

3. وکیل زن و مرد:             زوجت موکلی محمد موکلتی زینب علی المهر المعلوم

خود وکیل زن و مرد:           قبلت التزویج لموکلی محمد علی المهر المعلوم

4. وکیل زن و مرد:             زوجت موکلتی زینب من موکلی (لموکلی) محمد علی المهر المعلوم

خود وکیل زن و مرد:           قبلت التزویج لموکلی محمد علی المهر المعلوم

 

صورت هفتم: وکیل زن و خود مرد صیغه ر جاری نمایند

1.وکیل زن:          انکحتک موکلتی زینب علی المهر المعلوم

مرد:                   قبلت النکاح لنفسی علی المهر المعلوم

2. وکیل زن:         انکحت موکلتی زینب منک (لک) علی المهر المعلوم

مرد:                   قبلت النکاح لنفسی علی المهر المعلوم

3. وکیل زن:         زوجتک موکلتی زینب علی المهر المعلوم

مرد:                   قبلت التزویج لنفسی علی المهر المعلوم

4. وکیل زن:         زوجت موکلتی زینب منک (لک) علی المهر المعلوم

مرد:                   قبلت التزویج لنفسی علی المهر المعلوم

 

صوت کارگاه :

 

 

دریافت صوت  کارگاه صورتهای گوناگون اجرای صیغه عقد نکاح دائم
حجم: 46.5 مگابایت

 

 

نظرات (۱)

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی