معماهای احکام

6
12241
۳.۴
(۷)

دریافت

معماهای احکامی

در این مطلب، یک سری معماهای آموزشی احکامی به همراه پاسخ خدمت شما عزیزان تقدیم میکردد. در پایان مطلب میتوانید این جزوه را دانلود بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم

۱. آن چه نجسی است که با زبان پاک می‌شود؟

۲ . از چیزهایى که مستحب است نمازگزار از آن استفاده کند و اگر حرف اول آن را برداریم نام دیگر راه مى‌شود و اگر حرف آخرش برداریم، لقب امام چهارم مى شود؟[۲]

۳ . از واجبات نماز است که اگر حرف اولش را برداریم شهرى در عربستان مى شود.[۳]

۴ . چه نمازى است که نباید نیت آن را به زبان آورد؟[۴]

۵ . آن چه نمازى است که خواندن آن در مساجد، جز مسجدالحرام مکروه است؟[۵]

۶ . آن چه نمازى است که در هر رکعت یک قنوت دارد؟[۶]

۷ . یکى از مقدمات نماز است که اگر حرف اولش را برداریم پاسخ مثبت مى شود.[۷]

۸ . کدام جمله در نماز است که هنگام ادا کردن آن لبها به هم نمى خورد؟[۸]

۹ . کدام یک از واجبات نماز است که اگر برعکس خوانده شود، نام سوره اى از قرآن مى شود؟[۹]

۱۰ . کدام اذان و اقامه نماز ندارد و کدام نماز است که اذان و اقامه ندارد؟[۱۰]

۱۱ . خواندن کدام سوره قرآن در نمازهاى یومیه واجب است؟[۱۱]

۱۲ . نماز مستحبى که مانند نماز عید فطر و قربان خوانده مى شود چه نام دارد؟[۱۲]

۱۳ . کدام مبطل نماز است که اگر حرف اول آن را برداریم وسیله جنگى مى شود؟[۱۳]

۱۴ . نماز باتل آیا باطل است؟[۱۴]

۱۵ . حداقل آیات قرآن که نمازگزار در یک رکعت باید بخواند چند آیه است؟[۱۵]

۱۶ . نمازهاى یومیه چند سوره دارد؟[۱۶]

۱۷ . کدام دعاى واجبى است که در نماز مى خوانیم و نقطه ندارد؟[۱۷]

۱۸ . کدام نماز است که «ایاک نعبد و ایاک نستعین» در آن دویست بار تکرار مى شود؟[۱۸]

۱۹ . کدام نماز است که اذان و اقامه ندارد؟[۱۹]

۲۰ . کدام نماز است که دو قنوت دارد؟[۲۰]

۲۱ . کدام نماز است که بدون طهارت هم صحیح است؟[۲۱]

۲۲ . کدام نماز است که سوره و قنوت ندارد؟[۲۲]

۲۳ . کدام نماز است که قنوت ندارد؟[۲۳]

۲۴ . کدام نماز است که نُه قنوت دارد؟[۲۴]

۲۵ . کدام نماز است که رکوع و سجود ندارد؟[۲۵]

۲۶ . کدام نماز است که ده رکوع دارد؟[۲۶]

۲۷ . آن کدام رکن نماز است که در همه عبادات نیز شرط است؟[۲۷]

۲۸ . کدام نماز است که در هر حال (سواره، پیاده، ایستاده و…) مى توان خواند؟[۲۸]

۲۹ . کدام رکن نماز است که نقطه ندارد؟[۲۹]

۳۰ . کدام نماز از نمازهاى یومیه است که نقطه ندارد؟[۳۰]

۳۱ . آن چه لباسى است که نماز خواندن با آن مکروه است؟[۳۱]

۳۲ . نماز خواندن با کدام دست و پاى نجس مانعى ندارد؟[۳۲]

۳۳ . آن چیست که بین نماز مى گیریم؟[۳۳]

۳۴ . آن چیست که قبل از نماز مى گیریم؟[۳۴]

۳۵ . آن چیست که در دستشویى حرام و در وضو مستحب و در نماز واجب است؟[۳۵]

۳۶ . کدام شخصى است که بدون وضو نماز مى خواند و نمازش صحیح است؟[۳۶]

۳۷ . کدام نماز است که به زمین نمى رسد؟[۳۷]

۳۸ . چه نماز واجبى است که وضو نمى خواهد؟[۳۸]

۳۹ . مسجدى ساختم بلندپایه، هشت در آفتاب و نه در سایه.[۳۹]

۴۰ . آیا مى توانید مقدمات نماز را از دو کلمه «قم و طبس» به دست آورید؟[۴۰]

۴۱ . نام نمازهاى واجب بصورت رمزى در جمله «یا منطق» آمده است. آیا مى توانید تمام نمازهاى واجب را از جمله فوق به دست آورید؟[۴۱]

۴۲ . از واجبات نماز است که اگر حرف اول آن را برداریم نام یکى از آبها و نیز نام نوعى بیمارى مى شود.[۴۲]

۴۳ . خواندن کدام نماز در تمام مساجد مستحب است؟[۴۳]

۴۴ . نماز واجب را براى انجام کدام مستحب مى توان در رکعت اول شکست؟[۴۴]

۴۵ . کدام سوره همنام یکى از واجبات نماز است؟[۴۵]

۴۶ . کدام نماز هرگز قضا نمى شود؟[۴۶]

۴۷ . آن چه درختى است که پنج شاخه و هفده برگ دارد؟[۴۷]

۴۸ . آن چیست که نشانه قبول شدن نماز است؟[۴۸]

۴۹ . هنگام ورود به نماز باید چه چیزى همراه داشته باشیم؟[۴۹]

۵۰ . تنها نمازى که مى شود با لباس نجس و بىوضو خواند کدام است؟[۵۰]

۵۱ . تنها نمازى که باید بى سوره خوانده شود، کدام نماز است؟[۵۱]

۵۲ . تنها نمازى که بر پسران واجب است کدام است؟[۵۲]

۵۳ . تنها سوره اى که باید در تمام نمازهاى یومیه بخوانیم چیست؟[۵۳]

۵۴ . بیشترین ذکرى که در نمازهاى یومیه به زبان مى آوریم، چیست؟[۵۴]

۵۵ . در کدام نماز، ذکر رکوع و سجود را هفت مرتبه مى گوییم؟[۵۵]

۵۶ . با گفتن چه ذکرى، بر نمازگزار خنده، گریه، خوردن، و… حرام مى شود؟[۵۶]

۵۷ . نمازهاى یومیه چند تشهد دارد؟[۵۷]

۵۸ . با چه کسى سفر کنیم تمام نمازهایمان کامل است؟[۵۸]

۵۹ . در کدام سفر نماز و روزه واجب نیست؟[۵۹]

۶۰ . ذکر واجبى که در نمازهاى یومیه نه بار باید گفت چیست؟[۶۰]

۶۱ . کدام نماز چهاررکعتى است که در سفرى که سفر گناه نیست و دائم السفر هم نیست و تمام شرایط سفر را دارد،شکسته نمى شود؟[۶۱]

۶۲ . آن چیست که از نظر قرآن دژ محکمى است در برابر حملات شیطان؟[۶۲]

۶۳ . در چه صورت باید نماز عصر را زودتر بخوانیم؟[۶۳]

۶۴ . نماز مغرب و عشا اگر تا نیمه شب خوانده نشود، به چه نیت باید خوانده شود؟[۶۴]

این مطلب هم خواندنیه:  شرح فارسی صمدیه، مضاف الیه

۶۵ . نقطه مشترک ۲ و ۳ و ۴ در نمازهاى یومیه چیست؟[۶۵]

۶۶ . آن چیست که چشم دارد، ولى نمى بیند، گوش دارد ولى نمى شنود، دهان دارد ولى نمى خورد و اگر به او دست بزنیم نمى توانیم بدون غسل نماز بخوانیم؟[۶۶]

۶۷ . در کجا به هرطرف که بایستیم نماز صحیح است؟[۶۷]

۶۸ . آخر نماز چیست؟[۶۸]

۶۹ . رابطه ۱۷ و ۱۵ در رابطه با نماز در روز جمعه چیست؟[۶۹]

۷۰ . آیا مى توانید ارتباط عدد ۹، ۸ و ۶ را در رابطه با مسائل نماز بگویید؟[۷۰]

۷۱ . کدام نماز است که حج مساکین محسوب مى شود؟[۷۱]

۷۲ . کدام جمله است که نمازگزار در حال ایستاده مى گوید و نقطه ندارد؟[۷۲]

۷۳ . در وقت نماز ظهر و عصر، چه رابطه اى بین ۳ و ۵ است؟[۷۳]

۷۴ . در چه صورت نماز قضا، ادا مى شود؟[۷۴]

۷۵ . دو نفر خدمت امام رضا(علیه السلام) رسیدند و از نمازشان سؤال کردند. امام رضا(علیه السلام) در پاسخ به یکى فرمودند نمازت شکسته و به دیگرى فرمودند نمازت کامل است. آیا مى دانید چرا؟[۷۵]

۷۶ . کدام نماز از نمازهاى مستحبى است که در هر رکعت علاوه بر حمد و سوره یک آیه هم دارد؟[۷۶]

۷۷ . خواندن کدام نماز، واجب و حرام است؟[۷۷]

۷۸ . چگونه مى توان از استانى به استان دیگر سفر نمود بدون اینکه نماز شکسته شود؟[۷۸]

۷۹ . سجده بر کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟

خاک، سنگ، گل پخته، گچ، چوب، چمن، برگ درختان و گیاهان غیرخوراکى.[۷۹]

۸۰ . کدام نماز منسوب به یکى از شهداى صدر اسلام است که ۳۰۰ تسبیحات اربعه دارد؟[۸۰]

۸۱ . کدام نماز است که اگر خوانده نشود زن به شوهر حرام مى شود؟[۸۱]

۸۲ . کدام نماز است که دو خطبه بعد از نماز دارد؟[۸۲]

۸۳ . آیا مى توان نماز صبح را در شام خواند به طورى که ادا هم باشد؟[۸۳]

۸۴ . خواندن کدام نماز با لباس غصبى مانعى ندارد؟[۸۴]

۸۵ . على و جواد از اصفهان به تهران رفته اند، وقت نماز ظهر و عصر، على نماز ظهر و عصر خود را دو رکعتى ـ یعنى شکسته ـ مى خواند ولى جواد چهار رکعتى، چرا؟ شاید فکر مى کنید جواد وطنش تهران است یا فکر مى کنید جواد براى فرار از انجام دستور الهى به تهران مى رود، اما اینطور نیست، این جواب ها درست است، اما جواب مورد نظر ما نیست.[۸۵]

۸۶ . فاطمه براى دیدن دوستش زهرا به خانه او رفت. هنگام فرا رسیدن وقت نماز، فاطمه تیمم کرد و زهرا وضو گرفت. چرا؟ شاید فکر مى کنید براى زهرا آب به قدر وضو بوده ولى براى فاطمه نه، یا ممکن است بگویید فاطمه بر اثر ترس از جانور و یا دزد تیمّم کرده، یا آب براى او ضرر داشته یا فکر مى کنید بدن یا لباس فاطمه نجس بوده و کمى آب داشته که اگر با آن وضو مى گرفت، براى آب کشیدن بدن یا لباسش آب باقى نمى ماند، اما اینطور نیست.[۸۶]

۸۷ . آن چیست که در مسجد اول است، در نماز دوم و در تیمم سوم؟[۸۷]

۸۸ . کدام یک از مبطلات نماز است که اگر براى خدا باشد، مبطل نیست؟[۸۸]

۸۹ . از واجبات نماز است که اگر حرفى به آن اضافه کنیم، نام دختر مى شود.[۸۹]

۹۰ . توقف در کدام دِه نماز را باطل مى کند؟[۹۰]

۹۱ . چه کسى همه جا وطن اوست؟[۹۱]

نماز مسافر

۱ . در مسافرت، کدام نماز ساقط مى شود؟[۹۲]

۲ . نماز یومیه مسافر چند رکعت است؟[۹۳]

۳ . در چه مکانهایى مسافر مى تواند نمازهایش را شکسته یا تمام بخواند؟[۹۴]

۴ . چه کسى است که مى تواند نمازش را کامل بخواند، ولى اگر نمازش قضا شود باید شکسته بخواند؟[۹۵]

۵ . رابطه ۳۰ و ۱۱ و ۱۷ چیست؟[۹۶]

۶ . کدام مسافر با اینکه صدها کیلومتر از وطنش دور شده است، بدون قصد وطن و اقامت و سفر حرام، نمازش کامل و روزه اش صحیح است؟[۹۷]

۷ . کدام شکستنى است که کم مى شود ولى نمى ریزد؟[۹۸]

۸ . تشابه نماز و چینى چیست؟[۹۹]

نماز جماعت

۱ . در کجا مأمومین روبروى امام جماعت مى ایستند؟[۱۰۰]

۲ . کدام نمازى است که اگر زود برسیم حمد و سوره ندارد.[۱۰۱]

۳ . کدام نماز مستحبى است که باید به جماعت خوانده شود؟[۱۰۲]

۴ . کدام شخصى است که نمازهاى یومیه خود را بدون حمد و سوره خوانده و نمازش صحیح است؟[۱۰۳]

۵ . کدام نماز است که چهار تشهد دارد؟[۱۰۴]

۶ . کدام نماز است که باید به جماعت خوانده شود؟[۱۰۵]

۷ . کدام نماز است که نباید حمد و سوره در آن خواند؟[۱۰۶]

۸ . کدام «یک» است که برابر «صد و پنجاه» است؟[۱۰۷]

۹ . کدام «دو» است که برابر «ششصد» است.[۱۰۸]

***

پاسخ‌ها

[۱] کافر (بعد از گفتن شهادتین با زبان پاک می‌شود)

[۲]. سجاده.

[۳]. سجده.

 [۴]. نماز احتیاط.

 [۵]. نماز میت. (توضیح المسائل، م ۶۱۲)

 [۶]. نماز جمعه.

 [۷]. قبله.

 [۸]. لا اله الا الله.

 [۹]. نیت.

 [۱۰]. اذان و اقامه اى که در گوش نوزاد گفته مى شود نماز ندارد و نمازهاى واجب غیر یومیه و نمازهاى مستحبى اذان و اقامه ندارند.

 [۱۱]. سوره حمد.

 [۱۲]. نماز باران (استسقاء).

 [۱۳]. آمین گفتن بین حمد و سوره.

 [۱۴]. صحیح است، چون مقصود نماز با تل سر است.

این مطلب هم خواندنیه:  معانی مشهور ابواب ثلاثی مزید فیه + دانلود جزوه

 [۱۵]. یازده آیه، خواندن سوره حمد و کوثر.

 [۱۶]. بیست سوره، ده سوره حمد و ده سوره توحید یا سوره دیگر.

 [۱۷]. صلوات، در پایان تشهد.

 [۱۸]. نماز امام زمان(عج).

 [۱۹]. مستحبى.

 [۲۰]. نماز جمعه.

 [۲۱]. نماز میت.

[۲۲]. نماز احتیاط.

 [۲۳]. نماز میت و احتیاط.

 [۲۴]. عید فطر و قربان.

 [۲۵]. نماز میت.

 [۲۶]. نماز آیات.

 [۲۷]. نیت.

 [۲۸]. مستحبى.

 [۲۹]. رکوع.

 [۳۰]. عصر.

 [۳۱]. لباس سیاه و تنگ و لباسى که نقش صورت دارد.

 [۳۲]. مصنوعى.

 [۳۳]. قنوت.

 [۳۴]. وضو.

 [۳۵]. قبله.

 [۳۶]. کسى که تیمم یا غسل جنابت کرده است.

 [۳۷]. نماز میت.

 [۳۸]. نماز میّت.

 [۳۹]. نمازهاى یومیه.

 [۴۰]. قبله شناسى، مکان نمازگزار غصبى نباشد، وقت شناسى، طهارت، برطرف کردن نجاست، سطر و پوشش.

 [۴۱]. یومیه، آیات، میت، نذر، طواف، قضا.

 [۴۲]. ذکر.

 [۴۳]. نماز تحیت.

 [۴۴]. اذان و اقامه.

 [۴۵]. سجده.

 [۴۶]. نماز آیات زلزله.

 [۴۷]. نمازهاى یومیه.

 [۴۸]. دورى از گناهان.

 [۴۹]. حضور قلب.

 [۵۰]. نماز میت.

 [۵۱]. نماز احتیاط.

 [۵۲]. نماز قضاى پدر و مادر.

 [۵۳]. سوره حمد.

 [۵۴]. الله اکبر.

 [۵۵]. نماز تحیت مسجد جمکران، و نماز امام زمان.

 [۵۶]. تکبیر.

 [۵۷]. نه بار.

 [۵۸]. با کسى که سفرش معصیت است و سفر ما به معصیت او کمک مى کند.

 [۵۹]. سفر آخرت.

 [۶۰]. صلوات.

 [۶۱]. نماز قضاى چهاررکعتى.

 [۶۲]. نماز.

 [۶۳]. در زمانى که وقت اختصاصى نماز عصر باشد.

 [۶۴]. مافى الذمه.

 [۶۵]. باید بلند خوانده شود.

 [۶۶]. میت.

 [۶۷]. خانه خدا.

 [۶۸]. حرف «ز».

 [۶۹]. نماز یومیه ۱۷ رکعت است، در روز جمعه، ۱۵ رکعت مى باشد.

 [۷۰]. این اعداد، در رابطه با شکیات نماز است که ۹ شک صحیح، ۸ شک باطل و ۶ شکى که نباید به آن اعتنا کرد.

 [۷۱]. نماز جمعه.

 [۷۲]. الله الصمد.

 [۷۳]. اگر در سفر به اندازه ۳ رکعت وقت داشته باشد باید هر دو نماز را به صورت ادا بخواند، و در وطن اگر به اندازه خواندن ۵ رکعت وقت داشته باشد، هر دو نمازش اداست.

 [۷۴]. به مکانى که قضا نشده است سفر کند یا با بالگرد به آسمان برود که آفتاب غروب نکرده است.

 [۷۵]. یکى براى دیدن امام رضا(علیه السلام) آمده بود و دیگرى براى دیدن مأمون.

 [۷۶]. نماز دهه ذى الحجه.

[۷۷]. نماز فرد مست در لحظات آخر وقت یا خواندن نماز در مکان غصبى.

 [۷۸]. در عالم خواب یا از روى نقشه.

 [۷۹]. هیچکدام.

 [۸۰]. نماز جعفر طیار.

 [۸۱]. نماز طواف نساء در اعمال حج.

 [۸۲]. نماز عید فطر.

 [۸۳]. بله، در شهر شام.

 [۸۴]. نماز میت. (توضیح المسائل، م ۵۹۶)

 [۸۵]. نماز مسافر با ۸ شرط شکسته است، براى اطلاع بیشتر به رساله هاى توضیح المسائل مراجعه نمایید.

 [۸۶]. در هفت مورد به جاى وضو مى توان تیمم کرد. در اینجا فقط به چهار مورد آن اشاره شده است.

 [۸۷]. حرف «میم».

 [۸۸]. گریه.

 [۸۹]. سجده.

 [۹۰]. توقف در ده ذکر رکوع و سجده. چون موالات را به هم مى زند.

 [۹۱]. خانه به دوش.

 [۹۲]. نافله هاى نمازهاى چهار رکعتى.

 [۹۳]. یازده رکعت.

 [۹۴]. مسجد الحرام، مسجدالنبى، مسجد کوفه، حائر حسینى.

 [۹۵]. مسافرى که کمتر از ده روز در چهار مکان مقدس (مسجدالنبى، مسجد الحرام، مسجد کوفه و حائر حسینى) مى ماند.

 [۹۶]. نماز یومیه ۱۷ رکعت است و براى مسافر ۱۱ رکعت و بر مسافر مستحب است ۳۰ بار تسبیحات اربعه بگوید.

 [۹۷]. کسى که در حال بیهوشى و یا خواب او را به شهر دیگر برده اند بدون اینکه بداند مسافر است و قصد سفر کند.

 [۹۸]. نماز مسافر.

 [۹۹]. هر دو مى شکنند.

 [۱۰۰]. مسجد الحرام.

 [۱۰۱]. جماعت.

 [۱۰۲]. نماز استسقاء (نماز طلب باران) که همچون نماز عید فطر خوانده مى شود.

 [۱۰۳]. کسى که به جماعت خوانده باشد.

 [۱۰۴]. نماز چهاررکعتى که نمازگزار در رکعت دوم به نماز جماعت وارد شده باشد. که دو تشهد به عنوان تبعیت از نماز جماعت و دو تشهد خود مى خواند.

 [۱۰۵]. جمعه.

 [۱۰۶]. نماز جماعت.

 [۱۰۷]. نماز جماعتى که یک نفر به امام جماعت اقتدا کرده باشد; توضیح المسائل مراجع، مسأله ۱۳۹۹.

 [۱۰۸]. نماز جماعتى که دو نفر به امام جماعت اقتدا کرده باشند; توضیح المسائل مراجع، مسأله ۱۳۹۹.

احکام و عبادات (معماها)

۱. در این قسمت از معارف دین نباید تقلید کرد؟

۲. در چه صورت می توان در مسئله ای از مرجع تقلید غیر اعلم تقلید کرد؟

۳. آن چیست که شرط صحّت همه‌ عبادات است؟

۴. چیزی که نه مایع است و نه جامد امّا جزو پاک کنندگان نجاسات است؟

۵. چیزی که نجس کردن آن حرام و تطهیرش بر هر کسی واجب است؟

۶. لباس های نجسی را که می توان با آنها نماز خواند؟

۷. چیزی که برای مردان واجب ولی برای زنان مستحبّ است؟

۸. آن چیست که در وضو شرط است، در غسل نیست و چه چیزی در غسل هست در وضو نیست؟

۹. کدام پاک است که اگر به پاک دیگری بخورد، باطل کننده است؟

۱۰. نماز واجبی که نه رکوع دارد نه سجده؟

۱۱. کدام نماز واجب است که وضو و غسل و طهارت در آن شرط نیست؟

۱۲. عبادتی که ستون دین است؟

۱۳. رکن بی نقطه نماز چیست؟

این مطلب هم خواندنیه:  نمودار « ال »

۱۴. نماز دو رکعتی که ۹ قنوت دارد؟

۱۵. نمازی که در وطن باید شکسته خوانده شود؟

۱۶. نمازی که دو قنوت دارد؟

۱۷. نماز دو رکعتی که ده رکوع دارد؟

۱۸. نمازی که اگر خوانده نشود و یا صحیح به جا آوده نشود همسر انسان بر انسان حلال نمی شود؟

۱۹. مکان هائی که می توان در آن نماز را هم تمام و هم شکسته خواند؟

۲۰. نمازی که فقط در مکه واجب است؟

۲۱. نمازی که به واسطه دیگری بر انسان واجب می شود؟

۲۲. کدام نقطه‌ دنیا است که نمی شود نماز خواند؟

۲۳. آن چه درختی است که پنج شاخه و هفده برگ دارد؟

۲۴. دو سوره در نماز که اگر آنها را به نصف رساندی، نمی توانی رها کنی و سوره دیگری بخوانی؟

۲۵. در چه صورتی گریه‌ با صدا نماز را باطل نمی کند؟

۲۶. کدام عمل، سپر از آتش جهنّم است؟

۲۷. روزهائی که روزه گرفتن در آنها حرام است؟

۲۸. چیزی که فرو بردن آن روزه را باطل نمی کند؟

۲۹. در این صورت کفّاره جمع بر انسان روزه دار واجب می شود؟

۳۰. در چه صورتی انسان نمی تواند روزه مستحبی بگیرد؟

۳۱. هفت چیزی که باید یک پنجم آنرا در راه خدا داد؟

۳۲. آن چیست که اگر ۴۰ عدد داشته باشی باید یکی از آنها را در راه خدا بدهی؟

۳۳. آن چیست که اگر ۲۰ عدد داشته باشی باید پنچ گوسفند در راه خدا بدهی؟

۳۴. آن چیست که شب عید فطر بر انسان واجب می شود؟

۳۵. عملی که سبب تکمیل نصف دین خواهد شد؟

۳۶. دختر یا پسر با چند بار شیر خوردن از غیر مادر خود به او یا شوهرش محرم می شوند؟

۳۷. آن چیست که دختر از آن یک سهم می برد و پسر دو سهم؟

۳۸. کفاره تخلف نذر چیست؟

۳۹. کفاره تخلف قسم چیست؟

۴۰. بالاترین حدّ و پایین ترین آن چیست و برای چه گناهی؟

جواب معماهای احکام

۱. اصول دین و ضروریّات آن.

۲. در صورتی که مرجع تقلید اعلم احتیاط واجب کرده باشد.

۳. قصد قربت و رضای پروردگار.

۴. نور آفتاب است که زمین، درب و پنجره و چیزهایی که در ساختمان به کار رفته و درخت و گیاه را با شرایطی پاک می کند.

۵. مسجد است.

۶. لباس های کوچکی چون جوراب و عرقچین که با آنها نمی توان عورت را پوشاند.

۷. ختنه کردن است.

۸. موالات – در غسل اعضا را می شود به طرف بالا و پایین شست اما در وضو فقط باید از بالا به پایین شست.

۹. آب مسح سر اگر به آب پیشانی برسد، وضو را باطل می کند.

۱۰. نماز میّت است.

۱۱. نماز میّت است.

۱۲. نماز.

۱۳. رکوع.

۱۴. نماز عید فطر و عید قربان است که در رکعت اول پنج قنوت و در رکعت دوم چهار قنوت دارد.

۱۵. نمازی که در حین مسافرت از انسان قضا شده باید به همان صورت در وطن خوانده شود.

۱۶. نماز جمعه است.

۱۷. نماز آیات.

۱۸. نماز طواف نساء که در ایام حجّ خوانده می شود.

۱۹. مسجد الحرام در مکّه – مسجد النّبی در مدینه – مسجد کوفه و حرم امام حسین ـ علیه السّلام ـ است.

۲۰. نماز طواف خانه‌ خدا.

۲۱. نمازهای قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگتر واجب است.

۲۲. پشت بام خانه‌ خدا.

۲۳. نمازهای یومیه.

۲۴. سوره قل هو الله احد و قل یا أیها الکافرون.

۲۵. در صورتی که انسان از خوف خداوند گریه کند.

۲۶. روزه.

۲۷. روزه عید فطر و عید قربان و روزه‌ آخر شعبان اگر به نیت اول رمضان گرفته شود.

۲۸. فرو بردن اخلاط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده باشد روزه را باطل نمی کند.

۲۹. در صورتی که انسان روزه خودش را با حرام باطل کند.

۳۰. در صورتی که روزه واجبی بر عهده او نباشد.

۳۱. ۱. منفعت کسب، ۲. معدن، ۳. گنج، ۴. مال حلال مخلوط به حرام، ۵. جواهری که بواسطه غواصی کردن به دست می آید، ۶. غنیمت جنگ، ۷. زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.

۳۲. گوسفند، که اگر به ۴۰ عدد برسد یک عدد آن به عنوان زکات باید پرداخت شود.

۳۳. شتر.

۳۴. زکات فطریه.

۳۵. ازدواج کردن.

۳۶. با پانزده بار شیر خوردن.

۳۷. ارث.

۳۸. آزاد کردن یک برده یا به شصت فقیر طعام دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد.

۳۹. آزاد کردن یک برده یا سیر کردن ده فقیر یا پوشاندن ده فقیر و اگر هیچکدام را نتوانست سه روز روزه بگیرد.

۴۰. بالاترین حدّ: ۱۰۰ ضربه شلاق و سپس رجم برای زنای محصنه پیرمرد یا پیرزن و پایین ترین: ۷۵ ضربه شلاق و تبعید برای مرد و ۷۵ ضربه برای زن برای قیادت.

دانلود جزوه معماهای احکام

از لینک زیر میتوانید این جزوه را دانلود کنید

این مطلب رو پسندیدید؟

برای امتیازدهی روی یک ستاره کلیک فرمایید

میانگین امتیاز ۳.۴ / ۵. تعداد رای: ۷

هنوز این مطلب امتیادهی نشده. شما می تونید اولین نفر باشید!

اشتراک در
اطلاع از
guest
6 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
احمد
احمد
۱۳۹۴-۰۷-۱۳ ۷:۰۷ بعد از ظهر
حرفاتون خیلی تخیلیه!!!!! یه نمه بیشتر به سلول های خاکستری مغزت فشار بیارین میفهمین!!!!!!!!!!!!!!! جان من فقط یه ذره
طلبه
طلبه
۱۳۹۴-۱۰-۲۷ ۹:۵۸ قبل از ظهر
سلام بخش معمای احکام عالی بود
zahra
zahra
۱۳۹۴-۱۱-۰۴ ۹:۲۹ بعد از ظهر

نماز گرد چیست؟

یک خانم معلم
یک خانم معلم
۱۳۹۴-۱۲-۲۵ ۸:۱۰ بعد از ظهر
احمد اقا تخیلیه یعنی چی؟ تویه ذره به سلولهای خاکستری مغزت فشار بیار تا اینها را بفهمی .بهترین راه برای فهماندن احکام به افراد همین است که ذهن انها را بکار گیرد.
سعید
سعید
۱۳۹۵-۰۸-۰۵ ۹:۳۰ قبل از ظهر
کارتون عالیه، بی نظیر نباشه کم نظیره، اگه میتونین توی همه ی بخش های احکام همین کار رو انجام بدین
آفرین، با آرزوی توفیق روزافزون
امیدرضا
امیدرضا
۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۰:۲۱ قبل از ظهر
سلام. واقعا ممنونم ، برای اردو راهیان نور چیستان می‌خواستیم واقعا کاربردی بود.