چهارشنبه, آذر ۸, ۱۴۰۲
صفحه اصلی برچسب‌ها الفوائد الصمدیه

برچسب: الفوائد الصمدیه

شرح فارسی صمدیه، دو فعل تعجب

شرح فارسی صمدیه در این مطلب، مبحث فعل تعجب از کتاب شریف صمدیه را خدمت شما تقدیم میکنیم. دانلود جزوه فعل تعجب از کتاب صمدیه از طریق...

شرح فارسی صمدیه، خاتمه حدیقه ثالثه

شرح فارسی صمدیه در این مطلب، مبحث خاتمه حدیقه ثالثه را تقدیم میکنیم دانلود جزوه خاتمه حدیقه ثالثه صمدیه از طریق لینک زیر جزوه مبحث را به...

شرح فارسی صمدیه، افعال مدح و ذم

بسم الله الرحمن الرحیم شرح فارسی صمدیه در این مطلب مبحث افعال مدح و ذم از شرح فارسی صمدیه خدمت شما تقدیم میگردد. دانلود جزوه افعال مدح...

شرح فارسی صمدیه، جوازم فعل مضارع

بسم الله الرحمن الرحیم شرح فارسی صمدیه در این مطلب، مبحثی دیگر از مجموعه شرح فارسی صمدیه را خدمت شما دوستان گرامی تقدیم میکنیم. در این...

شرح فارسی صمدیه، اعراب فعل مضارع

شرح فارسی صمدیه در این مطلب، مبحث اعراب فعل مضارع را از شرح فارسی صمدیه به خدمت شما عزیزان ارائه میکنیم. دانلود اعراب فعل مضارع از طریق...

شرح فارسی صمدیه، اسم تفضیل

شرح فارسی صمدیه در این مطلب، مبحث اسم تفضیل از کتاب گرانسنگ صمدیه را خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. الخامس: اسم التفضیل و هو ما دلَّ...

شرح فارسی صمدیه، تأکید

بسم الله الرحمن الرحیم شرح فارسی صمدیه در این مطلب، مبحث تأکید از توابع را بر اساس کتاب گرانبهای صمدیه خدمت شما دوستان تقدیم مینماییم. شایان...

شرح فارسی صمدیه، عطف بیان

شرح فارسی صمدیه در این مطلب بخش دیگری از مبحث شرح فارسی صمدیه را خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم.  عطف بیان شما میتوانید جزوه شرح فارسی صمدیه...

شرح فارسی صمدیه، مصدر

بسم الله الرحمن الرحیم شرح فارسی صمدیه در این مطلب، شرح فارسی مبحث مصدر از کتاب گرانبهای صمدیه را که توسط استاد پورمدنی بیان شده است،...

الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه + دانلود

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیة در این مطلب، کتاب بسیار مفیدِ الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه، نوشته سید علیخان...

تازه ها