شنبه, فروردین ۱۶, ۱۳۹۹

محبوب ترین ها

تازه ترین ها

پر دیدگاه ترین ها

شرح فارسی صمدیه، منادی

بسم تعالی شرح فارسی صمدیه در این مطلب، قسمتی دیگر از مباحث شرح فارسی صمدیه را تقدیم میکنیم. مبحث منادی الثالث: المنادى و هو المدعوُ بِ«اَیا» او «هیا»...