شنبه, فروردین ۱۶, ۱۳۹۹

محبوب ترین ها

تازه ترین ها

پر دیدگاه ترین ها

نمودار قواعد اعلال

سم الله الرحمن الرحیم نمودار قواعد اعلال قواعد عمومی ده گانه اعلال، که در علم صرف کاربرد بسیار زیادی دارد را به صورت نموداری شده درآورده...